Digital transformation - hvad skal der til for at få succes?

Digital transformation - hvad skal der til for at få succes?

Digital transformation er en meget vanskelig proces at styre, og selvom virksomheder lover at forpligte sig til en stærk digital dagsorden, lykkes det ikke for særligt mange at skifte til en mere digitalorienteret forretning. Faktisk viser en ny undersøgelse fra McKinsey, at omtrent 70 procent af de digitale transformationer mislykkes. Virker dette overraskende? Måske ikke? …

Kan vi ”gøre godt” for verden og tjene penge på samme tid?

Kan vi ”gøre godt” for verden og tjene penge på samme tid?

Sådan lyder overskriften på vores nye blog, der sætter fokus på, hvordan teknologi kan bidrage til at løse FN's 17 globale verdensmål. Vi zoomer ind på konkrete eksempler fra vores industri, og hvordan teknologi kan bidrage positivt og reducere spild...

Digitalization and Industry 4.0 - what is all hype about

Digitalization and Industry 4.0 - what is all hype about

Teknologi handler om mere end blot at købe et digitalt værktøj. Vi skal skabe nye forretningsmodeller, mere bæredygtighed og omstrukturere værdikæden, så byggebranchen kan komme på højde med ‘avanceret produktion’ som er 60 % mere produktiv…

De rigtige IKT-værktøjer = færre meromkostninger og misforståelser...

De rigtige IKT-værktøjer = færre meromkostninger og misforståelser...

Gør dit byggeprojekt til et IKT byggeprojekt, og styrk samarbejdet og bundlinjen.

Det er nok de færreste næser i byggebranchen, der ikke har fået færten af IKT. I hvert fald falder snakken rigtig tit på IKT krav, IKT-aftale og IKT bekendtgørelse.

Alligevel oplever vi ofte, at vores kunder stiller spørgsmål til, hvad de kan og skal gøre for at leve op til de IKT-krav, som IKT-bekendtgørelsen stiller. Det vidner om, at selvom kendskabet til IKT i byggeriet er blevet større, er der stadig et stort behov og potentiale for at udbrede kendskabet endnu mere. 
 

Hvad er formålet med IKT-bekendtgørelserne? 

I IKT-bekendtgørelse nr. 118 og 119 fra 2013 fremgår de lovpligtige krav, som de offentlige og almene bygherrer skal stille i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter over en vis entreprisesum. Kravene, der stilles til de rådgivende parter, omfatter bl.a. IKT-koordinering, anvendelse af digitale byggeobjekter, digital kommunikation og projektweb samt digital leverance ved byggeriets afslutning.

IKT-bekendtgørelsen har til formål at medvirke til en harmoniseret og værdiskabende anvendelse af IKT i bygge-, renoverings-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver i den offentlige sektor og det offentlige støttede byggeri. Det vurderes, at produktiviteten inden for disse opgaver kan forøges væsentligt ved udvidet brug af IKT.
 

Hvornår gør IKT bekendtgørelserne sig gældende?

0-5 mio. kr. Der er ikke krav til anvendelse af IKT.

5-20 mio. kr. På statsligt støttede byggeprojekter er IKT et krav. På regionalt og kommunalt støttede projekter er der ikke krav om anvendelse af IKT.

20+ mio. kr. På alle offentlige og almene byggerier med en entreprisesum på 20+ mio. kr. skal bygherre opfylde flere krav til anvendelsen af IKT.
 

Hvad omfatter IKT-kravene?

Helt praktisk er IKT bekendtgørelserne udformet som en række krav, som bygherren i det konkrete IKT byggeprojekt skal stille til byggesagens parter. På et IKT byggeprojekt er det bygherren, der har ansvaret for, at de gældende IKT-krav til hver en tid er opfyldt. 

 
paragraf-1 (003).png

3  IKT-koordinering
4  Håndtering af digitale byggeobjekter
5  Digital kommunikation og projektweb mv.
6  Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer
7  Anvendelse af objektbaseret bygningsmodeller under projektering og udførelse
8  Digitalt udbud og tilbud
9  Udbud med mængder
10  Digital leverance ved byggeriets aflevering
11  Digital mangelinformation

 

§ 3, 5, 8-9, 10 & 11 - med RIB opfylder du IKT kravene på den professionelle måde!


§

Krav

Udbytte

Hvordan


 

3) IKT-koordinering

Bygherre skal sikre, at der gennem hele byggesagen sker en koordinering af den samlede IKT-anvendelse mellem alle involverede parter.

Du sikrer, at den samlede IKT-anvendelse både lever op til IKT-kravene og andre aftaler, eller krav, der relaterer sig til anvendelsen af IKT i byggeprojektet.

Når du benytter RIBs værktøjer til at opfylde IKT-krav, vil kravet om IKT-koordinering være opfyldt. Med en IKT-leder uddannelse fra Byggeriets Ledelsescenter bliver du uddannet til at forestå IKT-ledelsen på byggeprojekter.


 

 

5) Digital kommunikation og projektweb mv.

Bygherre skal stille krav om, at der anvendes et system til digital kommunikation og arkivering af relevant information under byggesagens forløb. Alle byggeprojektets parter skal have adgang til og gøre brug af en sikker og effektiv projektweb, hvor al projektinformation arkiveres, udveksles og kommunikeres digitalt.

Med en professionel projektweb giver transparens, overblik, ensartede arbejdsgange, og reducering af fejl i byggeriet. Derfor får du bedre digital kommunikation og dokumentation igennem hele projektets levetid.

Med Byggeweb Projekt samles dokumentation, samarbejde, deltagere og dokumenter ét sted - og alle projektdeltagere kan arbejde produktivt uanset hvor de færdes. Byggeweb Projekt er en komplet projektwebløsning og indeholder alle de områder og funktioner et byggeprojekt har brug for idé til aflevering. 8-9) Digitalt udbud og tilbud

Bygherre skal stille krav om, at der ved udbud af byggearbejder anvendes digitalt system til udbud og tilbud.

Digitalt udbud og tilbud sparer udbudsgiver tid og omkostninger til print og distribution af udbudsmateriale. Du opnår et betydeligt forbedrings- og besparelsespotentiale i sammenligningsgrundlaget.

Med Byggeweb Udbud kan du håndtere hele processen fra udbudsbeskrivelse til licitation i alle typer af udbud. Det er enkelt, sikkert og effektivt. Du kan stille særlige afleveringskriterier, som giver mere sammenlignelige tilbud. Og alle handlinger gennem hele udbudsprocessen er fuldt sporbare og dokumenterbare. 


 


10) Digital leverance ved byggeriets aflevering

Bygherren skal i samråd med driftsherren stille krav om digital aflevering af de informationer, som vurderes relevant for:

1) dokumentation af byggeriet
2) dokumentation af byggesagen
3) drift og vedligehold
4) den fremadrettede ejendomsforvaltning

Når afleveringen sker digitalt, bliver data struktureret, så de let kan tages i brug af drifts-organisationen. Processen er effektiv, sikrer en høj kvalitet samt fuld dokumentation af de afleverede data til byg-/ driftsherre. Der opnås bedre kommunikation i afleveringsprocessen samt ved gennemgange og efterfølgende drift og vedligehold.

Med Byggeweb Digital Aflevering får du en enkelt og effektiv måde til at opsamle alle værdifulde informationer digitalt og i højeste kvalitet. Du kan benytte data fra projektets BIM-model og trække dem direkte ind i den digitale aflevering. Alle afleverer i en fast struktur og det er muligt at lave løbende kvalitetssikring. Alle data er digitale, søgbare og lette at granske. Driften kan nemmere planlægges og starte allerede ved delafleveringer. 


 

11) Digital mangelinformation

Bygherren skal sikre, at der anvendes digitale mangellister, som beskriver de registrerede mangler i henhold til projektets fastlagte struktur. 

Du opnår bedre, hurtigere og nemmere fejlregistrering. Mangelinformation støtter erfaringsopsamling og opbevaring af informationer om manglens opståen og behandling i tilknytning til afleverings-forretningen og ved 1- og 5-årsgennemgang.

Med Byggeweb Capture får du et effektivt og systematisk værktøj til registrering og dokumentation mangelgennemgange. Registreringer kommunikeres automatisk til de ansvarlige parter, hurtigt og enkelt. Du har fuldt overblik og dokumentation over processen.


Selvom dit byggeprojekt ikke er underlagt IKT-bekendtgørelserne er der stadig store gevinster at hente!

Vi oplever blandt vores kunder, men også på IKT-leder uddannelsen, at private virksomheder går forrest og bestemt også ser værdien af IKT. Grunden til dette er, at der selv på mindre projekter er betydelige gevinster at hente ved et IKT byggeprojekt.

En mere ensartet kommunikation og dermed også langt bedre dokumentation og færre administrative byrder hos både bygherre og rådgiver er blot nogle af gevinsterne. Arbejdes der digitalt på alle projekter i organisationen, vil der også være store besparelser af hente ved overordnet at rationalisere projekthåndteringen i hele organisationen. 

Der er ingen tvivl om, at IKT er kommet for at blive, og at i takt med at kendskabet og anvendelsen heraf udvides, forøges også gevinsterne af IKT.


Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri

Anne Simone Nielsen Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager

 
BLC_IKT leder_Christel-01.png

Top 5 RIB posts på LinkedIn i 2017

Top 5 RIB posts på LinkedIn i 2017

Endnu et år hos RIB er gået. Vi er allerede i fuld gang med 2018, men først vil vi tage et kig tilbage på de 5 mest læste posts på RIB's LinkedIn-profil i det forgange år...

Ny BIM håndbog for offentlige bygherrer i EU

Ny BIM håndbog for offentlige bygherrer i EU

I en ny håndbog for offentlige bygherrer fremsætter en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra 21 lande, herunder Bygningsstyrelsen, en række anbefalinger der skal tjene til at fremme anvendelsen af BIM på offentlige bygge- og renoveringsprojekter.

European BIM Summit 2017

European BIM Summit 2017

Building Information Modelling - shaping the future of the European construction industry

When Europe was hit by the financial crisis in 2007, the Spanish economy imploded. Housing prices plummeted – down 45% from 2007 to 2015 – and public infrastructure and building investments came to a near-standstill. The crisis impacted particularly the construction industry negatively; with industry output falling to an all-time low in 2011.

european bim summit 2017 hovedbillede.jpg

Fast forward to 2014 when the economy turned and Spain had the fastest growing construction industry in Europe. Still recovering, office rents and home sales continue to increase into 2017.

Political stability, however, remains an issue and the resulting insecurity about the fate of planned government projects puts pressure on the ability of construction companies to develop new, smarter ways to build.

Reducing cost and increasing efficiency

BIM is the new paradigm shift in architecture, engineering, construction and facility management.

When BIM software is utilised fully in the planning and execution of architectural and engineering projects, it produces a three-dimensional model of the project containing information on the properties of all elements that make up the model.

Professor Martin Fischer, Stanford University

Professor Martin Fischer, Stanford University

BIM software simultaneously updates the representation of physical objects in the model when an object is changed. In addition, BIM instantly updates information for all objects, so they can be displayed in quantity tables or be exported to spreadsheets or budgeting systems. Most construction professionals agree that BIM contributes to a more efficient, transparent and productive sector.

At the recent European BIM Summit in Barcelona, the Catalonian Minister of Territory and Sustainability Josep Rull highlighted the ability of BIM to reduce costs and increase efficiency in construction by “guaranteeing minimum budget deviations and to facilitate the later maintenance of the building or construction".

 

A European initiative

The conference saw speakers from a host of countries and backgrounds discuss best practices, innovation and cases related to the use of BIM, among them Stanford professor Martin Fischer who focused on Integrating Project Delivery (IPD) as the key emerging working method that utilises BIM and other software solutions to turn project stakeholders into a collaborative team, thereby drawing on the skills and knowledge of each party to optimise the project for all involved.

RIB Software Group COO Mads Bording

RIB Software Group COO Mads Bording

Mads Bording, Group COO of RIB Software SE, joined forces with a.o. Sam Allwinkle of Edinbughr Napier University, Carlos Velázquez of ROCA, and Christophe Castaing, Chairman of the EFCA BIM task force to discuss the future of BIM, including Industry 4.0 and the transformation of construction into an advanced industry with full utilisation of digital processes.

At the Summit, it was decided to form a European BIM Observatory to monitor and periodically compare the implementation of BIM in Europe. President of buildingSMART Spanish Chapter, Sergio González, said that “this system of continuous assessment must contribute to the development of harmonized BIM in the European Union “. This is an attempt to coordinate the efforts made by different countries to help them converge on a common approach in order to develop a competitive digital construction industry across borders.


Anne Simone Nielsen Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager

 
 

Når 116 computere skal spille sammen

Når 116 computere skal spille sammen

Med over 35.000 besøgende...

...om måneden er det vigtigt at alting spiller som det skal, når Experimentarium åbner dørene for de mange besøgende hver morgen. Det sker bl.a. med hjælp fra facility management softwaren iTWOfm.

Der tales meget om digitalisering af byggeriets processer. Siden IKT-bekendtgørelserne etablerede pligten til at bruge f.eks. digital dokumentudveksling, digitale udbud og licitationer og digitale mangelgennemgange på offentlige projekter, har den teknologiske udvikling og danskernes generelle IT-parathed bidraget til en stærk stigning i byggeriets digitalisering. Men hvad vigtigere er, vi lærer også at udnytte de eksisterende værktøjer bedre og bedre, jo mere erfarne vi bliver.

Tag et science center, og et væld af tekniske installationer – alt samlet i spændende, nyombyggede omgivelser i Hellerup nord for København. Vi taler naturligvis om det nye Experimentarium.

Der skal meget teknik til at servicere 311 opstillinger, fordelt på 17 interaktive udstillinger, og samtidig skal installationen være så fleksibel som mulig, således at der kan flyttes rundt på tingene. I Experimentarium ligger det meste af teknikken i gulvene – trykluft, vand, afløb og to slags strøm – et CTS anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) holder styr på det hele.

Selv om der er mange mekaniske dele i Experimentarium, skal der ikke mindre end 116 computere til for at styre, drive og arbejde i Experimentarium. Mindre kan ikke gøre det, når man byder velkommen til ca. 1.000 besøgende hver dag – og op mod 3.500 på de store dage.

Lyslabyrinten 1_Credit David Trood.png
 
 
Ideværket_Credit David Trood.jpg
Fotos: David Trood

Fotos: David Trood

Med ansvaret for driften af ikke bare selve bygningen, men også dens udstillinger vidste facilitychef Henrik Blaabjerg, at der ville blive behov for et sammenhængende system til at sikre, at drift og vedligehold optimeres, så Experimentariums mange besøgende ikke oplever nedbrud.

Valget faldt på Byggeweb Digital Aflevering kombineret med RIB’s facility management værktøj iTWOfm. Både udstillingerne og bygningen afleveres i Digital Aflevering, så Henrik og hans team har komplette data for komponenter, producent, leverandør, vedligehold og priser til rådighed til alle tider. Dermed ved de præcis hvordan alt skal vedligeholdes og hvor de køber nye komponenter, når noget går i stykker.

Helt nyt for Experimentarium er, at samtlige ansatte – både reparatører, rengøringspersonale og de såkaldte ”piloter”, der bemander udstillingerne – kan fejlmelde via deres smartphones direkte ind i iTWOfm. Det giver Henrik Blaabjerg det fulde overblik over udestående og håndterede indmeldinger og fejl.

Foto: David Trood

Foto: David Trood

Reparatørerne kan se hvor en fejl er lokaliseret, al information om fejlen og dokumentation vedr. den pågældende komponent direkte via deres smartphones; så behøver de ikke bruge tid på at finde informationerne andetsteds. Det er en stor fordel, siger Henrik Blaabjerg, for tidligere lå dokumentation, bemærkninger mv. i tre forskellige systemer.

”Samarbejdet med RIB har været fantastisk. Jeg er rigtigt godt tilfreds. Vi fik en god aftale, og vores rådgiver kommer og hjælper, når vi har behov for hjælp” siger Henrik Blaabjerg. ”Min ambition er, at vi får en storskærm i foyeren, der viser publikum hvor mange procent af vores udstillinger, der er fuldt funktionelle. Jeg er rigtigt godt tilfreds med den historik, jeg kan se nu, så det er måske kun et spørgsmål om tid”, slutter Henrik Blaabjerg.


Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri

Anne Simone Nielsen Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager

 

Lidt om bygbarhed og samarbejde i byggeriet - og om IPD

Lidt om bygbarhed og samarbejde i byggeriet - og om IPD

Lidt om bygbarhed og samarbejde i byggeriet - og om IPD

RIB tog fornylig temperaturen på byggebranchens brug af IT i en spørgeskemaundersøgelse. Knap 700 personer, repræsenterende et bredt udsnit af byggeriets parter, svarede på en række spørgsmål om deres holdninger og forventninger til digitalisering.

Det fremgår af svarene, at IKT-reglerne - der påbyder anvendelsen af digitale værktøjer og processer på offentlige byggerier over en vis størrelse - har gjort en forskel.

28% af undersøgelsens deltagere oplever således, at der er færre konflikter mellem parterne, når der anvendes IKT-værktøjer som projektweb, digitale udbud og digital mangelhåndtering. Og det er da godt - men det betyder jo omvendt, at 72% ikke synes, det digitale byggeri har reduceret konflikterne parterne imellem.

Byggeriet er jo traditionelt opbygget sekventielt, fra idé til program til projektering til udførelse til aflevering - og med forskellige parter involveret i de forskellige faser. Derudover varer byggeprojekter ofte flere - nogle gange mange - år, og der er betydelig risiko forbundet med dem. Så det er i stort omfang blevet en branche, hvor parterne bruger mange kræfter på at skrive sig ud af, hhv. placere ansvar. Og det giver konflikter.

Det samme gør sig gældende for fejl og mangler i byggeriet. 28% siger, at IKT giver færre fejl - men det betyder igen, at 72% ikke synes, IKT-reglerne har gjort en forskel.

På trods af en del lovgivningsmæssige og andre tiltag for at reducere risici, fejl og forsinkelser i byggeriet, er bygherrernes uforudsete udgifter fordoblet de seneste 25 år (kilde: Bygherreforeningen).

Så skal der altså noget andet til for at rette op på situationen. Digitalisering har bragt os et stykke frem, men IT alene er ikke nok.

Jeg kan ikke lade være med at sammenligne det med min snart 80-årige mor (nej, det er ikke hende på billedet).

Ja, hun har da en dyr iPhone og dermed mulighed for at få det fulde udbytte af moderne digitalisering. Men hun bruger den stort set, som hun brugte sin Nokia for år siden - til at ringe og sms'e med og ikke meget andet.

Det er der jo intet galt ved - det betyder bare, at hun ikke får de samme fordele af de digitale værktøjer som andre gør. Hun har ikke ændret sine vaner.

Det samme gør sig lidt gældende i byggeriet efter min mening. Der er sådan set masser af gode digitale værktøjer allerede, der kan hjælpe på vej mod bedre byggeri til færre penge. IKT-værktøjer, BIM, tegneværktøjer, VDC... Men der skal mere til, for at vi får det fulde udbytte af dem.

Da vi spurgte vores undersøgelses deltagere om deres udfordringer i hverdagen, og hvordan disse bedst adresseres for at skabe et paradigmeskifte i byggebranchen, begyndte der at tegne sig et billede.

Det er tankevækkende, hvor meget temaerne BYGBARHED, TRANSPARENS og SAMARBEJDE fremstår som centrale emner.

En ny standard er ved at etablere sig i det globale byggeri: IPD, eller Integrated Project Delivery. Helt grundlæggende handler det om at bringe byggeriets parter sammen lige fra projektets begyndelse, så de "spiller hinanden gode" og sammen finder frem til de bedste løsninger. Entreprenøren, arkitekten og ingeniørerne samarbejder således lige fra starten til at sikre projektets bygbarhed - og det sparer både penge og tid.

Faktisk har danske Optimise, der har lavet en "fordansket" version af IPD, som de kalder IPP (Integreret ProjektProces), erfaret at de kan spare bygherren for op mod 15% af byggesummen ved at gennemgå det rette procesforløb med parterne på en given sag.

Og det er godt for alle parter.

Men hvordan kommer vi så i gang med dette paradigmeskifte i byggeriet? Er vi klar til det, og hvordan griber vi det an? Har vi de nødvendige kompetencer?

Klik for at forstørre

Klik for at forstørre

Markedsundersøgelsen fortæller os, at opkvalificering af medarbejdere er centralt, hvis vi skal udvikle byggeriet yderligere.

I RIB brænder vi for at gøre byggeriet bedre. Det er derfor, vi har udviklet platformen Byggeriets Ledelsescenter sammen med rådgiverfirmaet K-Jacobsen.

Og det er derfor, vi nu udbyder en uddannelse i IPP / IPD, hvor deltagerne får alle de nødvendige værktøjer til at gennemgøre kvalitets- og samarbejdssikrende processer vha. BIM og IKT i praksis.

Fordi det er det, markedet siger, der er behov for.
Fordi vi vil det gode byggeri.


Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri

Anne Simone Nielsen Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager

 
 

How different interfaces to data will change our life and perception on collaboration

How different interfaces to data will change our life and perception on collaboration

How different interfaces to data will change our life and perception on collaboration

We are committed to collaboration, thus we see various ways of interacting and engaging with data and information. One of which is VR.

It is becoming an increasingly trend that co-workers are dispersed across significant geographical space, do not share the same office building etc. which makes face-to-face communication more difficult. The net is full of funny videos for how VC’s often are experienced.

However, after at sneak-peak at Singularity U our beliefs in VR/AR technology was affirmed. In our industry we are not long away from goggles linking core competences in a virtual office space despite the geographical proximity, survey construction sites and manufacturing lines with suppliers in VR, have collaborative sessions based on AR and VR.

New tech can often be exposed to resistance just like any other change. However, in making technology more engaging and less distant, it becomes more “friendly” and tactile in use despite the virtual nature. Look at this demo of Facebook where the avatars’ facial motions are translated to create a closer connection to the digital versions of those meeting. 


We believe that we will soon see many different ways of engaging and collaborating around data – BIG DATA. AR and VR for sure will be one interface and by taking the proximity issue out of the equation in collaboration, we can get all brains in the game bringing things to a whole different level.

Last week this was perfectly exemplified by the CEO of a leading Nordic construction company spending no less than 15 min. in our VR Cave in our iTWO 5D LAB in Copenhagen during the concluding parts of a LAB session. He clearly crafted a vision for how he could use this technology in his business to create more closeness in this value chain from supplier to client.

Join us next time in one of our LAB’s, where we are speaking or when you see us on the ground or on site.


Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri

Anne Simone Nielsen Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager

 
 

Øretævernes holdeplads

Øretævernes holdeplads

Byggeriet bruger over en milliard på konflikter hvert år

Den danske byggebranche er en af verdens dyreste. Samtidig er byggebranchens produktivitet lavere end f.eks. industriens, og mange byggevirksomheder kæmper med lav indtjening.

Alligevel bruger branchen omkring en halv procent af sin omsætning på at håndtere juridiske konflikter. Det svarer til godt 1,1 mia. kroner hvert år, eller det samme som prisen på et nyt psykiatrihospital i Region Sjælland.

Hvorfor så alle disse konflikter?

En stor del af svaret ligger vel i selve byggeriets karakter. Byggeprojekter er kendetegnet ved en betydelig teknisk og organisatorisk kompleksitet, store pengesummer samt en værdikæde med mange parter involveret. (Mediationsinstituttet marts 2017).

Samtidig presser bygherrerne og deres rådgivere i mange tilfælde citronen i udbudsprocessen med lave budgetter og stramme tidsfrister, som de udførende ofte ikke rejser flaget over på det tidspunkt, fordi de gerne vil komme i betragtning. Konsekvensen er, at projektet ulmer med fremtidige problemer med fordyrelser og forsinkelser, som parterne så søger at skrive sig ud af kontraktuelt.

Endelig ses bygbarhed som en af de tre største udfordringer med stor betydning for byggeriets økonomi (RIB markedsundersøgelse dec. 2016). Det kan skyldes manglende færdiggørelse af projektets modeller eller f.eks. materialevalg eller manglende myndighedsgodkendelser.

Når man tænker på, hvor store penge der er på spil, og hvor mange grænseflader, der er igennem alle projektets faser, er det ikke underligt, at byggeriets parter bruger så mange ressourcer på at slås med hinanden. Men hvad hvis man kunne undgå nogle af faldgruberne og dermed forbedre både kvalitet, økonomi og tidsforbrug? Hvad hvis parterne holdt op med at uddele øretæver til hinanden og i stedet måde, hvorpå de kan spille hinanden gode?
 

Behov for klare linjer og god kommunikation

Kilde: Mediationsinstituttet mar 2017

Kilde: Mediationsinstituttet mar 2017

Hvor der er kompleksitet, er der behov for klare linjer, effektiv kommunikation og godt samarbejde. Det er nemlig oftest i grænsefladerne, problemerne opstår. Derfor er det tankevækkende, når Mediationsinstituttet spørger respondenterne, hvad de vigtigste årsager til konflikter er, og det hyppigste svar er ”Dårlig kommunikation og manglende tillid”. Når ”ekstraarbejder og betaling herfor”, ”projekteringsfejl” og ”forsinkelser og uenighed om omkostninger i relation til tidsforlængelse/tidsplaner” samtidig er nogle af de største konfliktområder, virker det som om byggeriet vil have stor fælles gavn af at forbedre kommunikationen og samarbejdet.

I RIB arbejder vi hver dag for at lette kommunikationen mellem byggeriets parter, så misforståelser, fejl og forsinkelser så vidt muligt undgås. Dels stiller vi digitale værktøjer til rådighed, der er procesunderstøttende og samtidig sikrer sporbarhed igennem hele processen, og dels arbejder vores rådgivere og konsulenter altid på at finde nye veje til at fremme effektiviteten og kvaliteten i vores kunders projekter.

Vi mener nemlig, at en fælles kommunikationsplatform, der understøtter byggeriets processer, giver projektets parter den nødvendige indsigt, skaber fælles dokumnetation, så parternes dialog baseres på et ”fælleseje” af processer og materialer.

Der er efterhånden mange eksempler på projekter, hvor parterne finder sammen om nye arbejdsmetoder, der understøtter den gensidige tillid og samarbejdet – til gavn for alle i projektet. Det er den tendens, vi gerne vil understøtte, nu og i fremtiden.


Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri

Anne Simone Nielsen Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager

 
 

Intet projekt er for småt

Intet projekt er for småt

Intet projekt er for småt…

Man hører ofte argumentet ”Vi bruger ikke IKT eller BIM på små projekter, for det er der ikke behov for”.

Og det forholder sig også ofte sådan, at der er færre parter involveret på de mindre projekter, eller at projektets varighed er kortere, og planlægnings- og kommunikationsopgaverne derfor bliver mere overskuelige.

Også mindre projekter kan imidlertid have deres udfordringer. Er projektet færdigt fra arkitekternes og ingeniørernes side, eller er der konflikter mellem de forskellige tegninger, der gør at entreprenørerne skal ”gætte” eller finde på lappeløsninger på byggepladsen? Arbejder alle ud fra samme tegningssæt? Ved alle underentreprenører præcis, hvad de skal lave hvornår, eller spildes tiden, mens man venter på udstyr eller materialer?

Traditionelt består byggebranchen af nogle relativt skarpt optrukne fagområder, hvor 2D tegninger i forskellige detaljeringsgrader danner grundlag for fortolkning og viderearbejde.

Således kan arkitektens visioner omsættes til fysisk byggeri i praksis, med alle relevante faglige inputs, så både konstruktion og installationer fungerer efter hensigten og i den ønskede udformning.

Når BIM (Bygnings Informations Modellering) og IKT (Informations- og Kommunikations Teknologi) har vundet så meget frem i de senere år, er det dels pga. nye teknologier, der muliggør databaseorienterede, digitale bygningsmodeller i 3D, dels pga. de mere integrerede og effektive samarbejdsprocesser, der understøttes af digitalisering.

 

BIM og IKT = bygbarhed

Ved at arbejde i BIM sikres konsistens, fordi modellerne er ”intelligente”, således at enhver ændring slår igennem på samtlige plantegninger. Samtidig bærer hvert bygningsobjekt sine egne egenskabsdata, så man allerede i planlægningsfasen kan simulere og optimere bygningens senere performance i relation til f.eks. energiforbrug og indeklima.

Som måske det vigtigste muliggør brugen af BIM modeller, at der kan tjekkes for eventuelle kollisioner mellem fagmodeller, så der ikke opstår fordyrende og forsinkende byggetekniske udfordringer i udførelsesfasen, ligesom BIM-modeller kan danne grundlag for dataudtræk og mængdeberegning.

I sin reneste form understøtter BIM og IKT-værktøjer samarbejdet og koordineringen mellem byggeriets faggrupper. I stedet for at hver part arbejder i isolation og afleverer egne tegninger i 2D, er det med BIM og IKT blevet muligt for byggeriets parter at integrere deres samarbejde, så deres respektive kompetencer kommer i spil på en måde, hvor byggeriet optimeres og effektiviseres fra starten. Det sparer tid og penge for alle byggeriets parter.

 

Tilbage til de små projekter:

Kan det betale sig at bruge de samme teknologier, når det f.eks. handler om opførelse af et parcelhus?

Erfaringerne viser i hvert fald, at mange private byggeprojekter ender med tvister og retssager med håndværkere eller entreprenører. Bygherre har ofte ikke forstået tydeligt at kommunikere sine ønsker og behov, eller arkitekter og ingeniører har måske ikke løst opgaven og leveret et færdigt projekt. Så der kan også opstå forsinkelser og kvalitetsproblemer på det lille projekt.

Der skal stadig projekteres, kollisionskontrolleres, beregnes mængder og planlægges. Skalaen er mindre, men mulighederne for at optimere processen, og dermed for at spare tid og penge, er de samme som på de større projekter.

Se en kort video her

Lad os se på et parcelhusbyggeri, der er designet 100% vha. BIM. 

Da Michael Hoffmann Erichsen skulle bygge nyt hus til familien, besluttede han at ”tegne” hele projektet vha. BIM bygningsobjekter.

Derved skabte han en levende 3D model, hvorfra alle nødvendige 2D planer, beskrivelser, mængder mv. kunne udtrækkes, som projektet skred frem.

Michaels BIM-model blev blevet kvalitets- og kollisionskontrolleret, så der var sikkerhed for at alting spillede sammen, og selve byggeprocessen blev rationaliseret ved at dele de detaljerede tegninger med de relevante håndværkere, efterhånden som arbejdet skred frem.

Den rette information til de rette parter på det rigtige tidspunkt – det er netop hvad BIM og IKT sigter imod.

Resultatet blev en besparelse på 500.000 kr. på det 180 m2 store hus – der dermed kun kom til at koste 1,8 millioner. Det er en besparelse på næsten 22%. Entreprenøren MT-Probyg ApS sagde ja til at gå 500.000 ned i pris, da de så kvaliteten i projektet og hvad BIM kunne gøre for dem.

Helt lavpraktisk hængte Michael et nyt niveau – eller lag - tegninger, udtrukket af BIM modellen, op på væggen hver uge. Så kunne håndværkerne se præcis hvad næste uges arbejde bestod i. Og fordi modellen var kontrolleret for kollisioner mv, var der ikke behov for fordyrende ændringer hen ad vejen.

Michael benyttede de samme principper på sit eget enfamilieshus, som hans firma -  konsulentvirksomheden Optimise - rådgiver professionelle bygherrer og bygherrerådgivere til at anvende på samtlige byggeprojekter. For der er både penge, kvalitet og tid at hente, når gode processer og de rette digitale værktøjer kombineres.

Det handler egentlig om flere ting:

 • Digitalisering og det enorme potentiale, der ligger i at udnytte moderne teknologi optimalt, så kvaliteten i projekterne øges, fejl og forsinkelser undgås og kommunikationen effektiviseres
   
 • Processer – det at gøre tingene i den rette rækkefølge og på den rette måde, så kollisioner og dyre ændringer undgås.

Det gælder både store og små projekter. For selv når man har med et komplekst projekt at gøre, hvor der ikke kan gøres brug af det samme komplette bibliotek af bygningsobjekter, der er til rådighed når man designer et almindeligt parcelhus, er der stadig et stort udbytte at hente på kombinationen af BIM og IKT, brugt på den rigtige måde.

Udbytte for både bygherre, rådgivere og entreprenører.


Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri

Anne Simone Nielsen Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager

 
 

How will manufacturing affect construction

How will manufacturing affect construction

What is current thinking in the holy land of manufacturing and how will this potentially affect the construction industry

When thinking of manufacturing, giant names come to mind such as Apple, Boeing, Nike, Airbus, Mercedes-Benz, Porsche and many more; ranging from consumer goods to advanced manufacturing in aviation and automotive. But what is going on inside the factory walls and what takes up oxygen in discussions across the table in the boardrooms?

The reasons why I have taken this exploratory approach to exactly this question is to better understand the likely trajectories for construction should we continue getting higher proximity to manufacturing.

Since I worked in manufacturing some 15 years age, the leading trend was to integrate horizontally and vertically stretching further in the value chain and being able to simplify the value creation process by reducing systems and autonomy. Companies became bigger and bigger catering for a global audience and each company with ambition to win in their space would have to excel in each part of the Value Chain (Michael Porter).

Revisiting companies I have worked with in the past, discussing with former managers from these companies and former co-workers however paints a different picture, and this centralisation and ownership of all elements of the value chain has in some cases been an impossible battle to win. In reality, this is about building capabilities and resources excelling up and beyond everyone else in each part of this process, basically in convergence with the core business of the manufacturing company. You cannot win without excelling in both value chain optimization and in your ability to innovate and understand which products the customers demand.  Thus, tremendous managerial pressure was placed on these companies and their ability to deliver to the market needs that being local or global became increasingly challenging.

However, this challenge has created a new breed of companies who challenge exactly this space and focus on these parts of the value chain as their inherent core business instead of a necessary “evil” in order to deliver the products that are the manufacturing companies' core business. Leading companies such as Audi, Apple and Nike have partnered up with the likes of Flex (formerly Flextronics) to build new strength in their collective capacity and competences. The speed and velocity of meeting customer demand puts even more pressure on the value chain, which is why there are several advantages to this segregation:

A) each company will build and organise their business around their respective core business resulting in synergies

B) allows more flexibility and speed in meeting market demands and increasing innovation

C) reduces risk and cost since both companies can build economy of scale, and

D) with this increased efficiency be less risk adverse and constantly test the boundaries of the core business in proximity to future client demands.

Below a short video with Flex CEO Mike McNamara explaining their take on Manufacturing:


How does this reflect on construction?

Well, in construction we are still focusing on building control and creating value – for the client, our partners and ourselves – in each element of the value chain. Construction companies generally work in a non-integrated process with contracts and waterfall approach to co-working, which basically just pushes liabilities downstream.

This organisation of the value chain is however changing among some of the most forward thinking companies such as DPR, FIRA, MTH, NCC, CMIG and many more.

In Helsinki an innovative builder is completely changing trajectory, from having a traditional workforce and supply chain to being a white collar builder with a keen focus on 5D and adding value to the project, before applying a platform business model inspired by Uber and AirBnB to the actual construction of the build very similarly what Nike, Apple and other companies have done with Flex as supplier.

Join us and other leading construction companies at iTWO World and join the Revolution in Building.


Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri 

Anne Simone Nielsen Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager

 
 

Aflevér digitalt og høst udbyttet

Aflevér digitalt og høst udbyttet

Aflevér driftsmaterialet digitalt og læg afstand til konkurrenterne

Hvordan afleverer I byggeriet, når I er færdige? Er afleveringen kun en omkostning for jer, eller skaber den værdi for jer og bygherre?

Som den fremtidsorienterede bygherre vil vide det, er gode og brugbare driftsdata yderst værdifulde for driften af det færdige byggeri, for det er i driftsfasen at langt den største investering ligger.

Faktisk viser erfaringerne, at omkring 90% af bygherrens samlede investering ligger efter byggeriets færdiggørelse.

Gode driftsdata sikrer, at byggeriet vedligeholdes korrekt, så garantibetingelserne overholdes og bygningen bevarer sin værdi i mange år fremover.

Hvordan afleverer I?

Den traditionelle aflevering af driftsmateriale i ringbind eller som "døde" pdf filer kan være en tung administrativ proces med mange gentagelser fra sag til sag. Samtidig kan der være store forskelle på, hvordan de enkelte projektledere håndterer afleveringen, hvilket øger kompleksiteten og dermed tidsforbruget.

Typisk kommer man for sent i gang, og det betyder også, at den nødvendige kvalitetssikring over for underentreprenørerne ikke foretages eller er mangelfuld. Og endelig afleveres byggeriets data i formater, der ikke kan implementeres direkte i driften, hvorfor det afleverede materiale risikerer aldrig at blive brugt.

Lyder det bekendt? Synes I også, at aflevering af driftsdata udelukkende er forbundet med omkostninger for jer?
 

Brug afleveringen som konkurrenceparameter

Hvis I vælger at tilbyde aflevering i Byggeweb Digital Aflevering og redegør for det i jeres tilbud i forbindelse med bygherrens entreprenørudbud, skiller I jer ud fra jeres konkurrenter. Den fremtidsorienterede bygherre vil se værdien af at få alle data afleveret iht dennes behov og retningslinjer, klar til drift.

Samtidig sparer I tid ved at strømline jeres afleveringsproces på tværs af organisationen. Og afleveringsprocessen kan sættes i gang umidelbart efter kontrahering, også i relation til jeres underentreprenører, så I har mere styr på processen og har tid til løbende at kvalitetssikre det afleverede materiale inden aflevering til bygherre.

Kvalitetssikringen ligger i faste workflows i værktøjet, og I kan administrere underentreprenørernes indtastninger i ét samlet system.


Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri

Anne Simone Nielsen Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager

 
 

Harnessing automation for a future that works

Harnessing automation for a future that works

Harnessing automation for a future that works

McKinsey&Co is a partner of RIB Software AG. This recent publication gives me a glimpse into construction. Please read the abstract below if you share the interest for automation and find link to full publication. Much of this is part of our YTWO joint venture with Flex bringing manufactoring and automation into construction. 

Automation is happening, and it will bring substantial benefits to businesses and economies worldwide, but it won’t arrive overnight. A new McKinsey Global Institute report finds realizing automation’s full potential requires people and technology to work hand in hand.

Recent developments in robotics, artificial intelligence, and machine learning have put us on the cusp of a new automation age. Robots and computers can not only perform a range of routine physical work activities better and more cheaply than humans, but they are also increasingly capable of accomplishing activities that include cognitive capabilities once considered too difficult to automate successfully, such as making tacit judgments, sensing emotion, or even driving. Automation will change the daily work activities of everyone, from miners and landscapers to commercial bankers, fashion designers, welders, and CEOs. But how quickly will these automation technologies become a reality in the workplace? And what will their impact be on employment and productivity in the global economy?

From science fiction to business fact:

McKinsey Global Institute partner Michael Chui explains how automation is transforming work.

 

Want more? 
Go to www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works

Source: James Manyika, Michael Chui, Mehdi Miremadi, Jacques Bughin, Katy George, Paul Willmott, and Martin Dewhurst


Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri

Anne Simone Nielsen Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager

 
 

Seneste indlæg