World Economic Forum har fokus på FN’s 17 bæredygtigheds mål og hvordan vi som virksomheder kan inkorporere disse i vores forretningsmodeller.

Et spørgsmål mange stiller, og ofte bliver diskussionen om det ene udelukker det andet, med argumenter om, at det koster penge at passe på miljøet, at bygge billigt presser lønningerne og velfærden og at det vil kræve omstillings investeringer at bryde ud af det vante handlemønster med spild.

I den anden lejer argumenteres for potentialet i den globalt voksende mellemklasse, der efterspørger billigere boliger – LÆS: billigere boliger i god kvalitet både i arkitektur og materialer for at højne deres trivsel og udvikling i tråd med globalt ønske om social mobilitet. 

FN mål .png

Ja, jeg taler her ikke kun om udviklingen i Nordhavnen, men om en global trend i urbanisering, vækst i middelklassen, nye jobs i nærhed til virksomhederne i byerne, ny infrastruktur og herunder skoler, sundhedsvæsen, rekreative områder etc. Alt dette vi p.t. ikke kan levere til priser, der er til at betale for dem der har behovet, og løser vi ikke dette, er følgevirkningerne negative konsekvenser for miljøet og samfundet i helhed grundet forurening og systematisk ineffektivitet, der begrænser den sociale mobilitet.

I den forlængelse, er vi som industri nødt til at forholde os til, hvordan vi kan løse denne udfordring på en måde, hvor vi reducerer spild og øger bæredygtigheden i forhold til branchen bredt set i dag, således at denne omstilling og imødekommelse af behov kan være skånsom for miljøet. 

Samtidig bør det være muligt for partnerne at gøre god forretning ud af dette, da ”tripple bottom line” ikke kun handler om at gøre godt, men også om at tjene penge på potentialet, da profit driver udvikling i virksomhederne og skaber nye jobs. 

Der er altså, i min optik, stor sammenhæng mellem at kunne gøre godt, at ville gøre godt, og skabe profit for at komme ind på et eksponentielt udviklingsdrive for samfund og byggebranche i sammenhæng. 

Det leder mig hen til et initiativ, jeg har arbejdet med på Singularity University, omkring de 17 temaer som verden ifølge World Economic Forum har brug for at vi mobiliserer energi og ressourcer i at forbedre eller forandre. Disse temaer, der i den forgangne måned også er diskuteret flittigt i Davos blandt tankeledere, virksomhedsledere og politikere. 

Jeg har stor tiltro til, at teknologi kan bidrage til at løse disse udfordringer og vil zoome ind på et par eksempler i vores industri, og hvordan de kan bidrage positivt og reducere spild. 

Digitale Tvillinger

Når man sender en raket til månen, sidder astronauterne ikke med krydsede fingre og håber det går godt! Nej, detaljerne er planlagt, analyseret og testet. Med digitale tvillinger, kan spild identificeres og elimineres, fejl undgås, og omarbejde til ingens nytte fjernes. Store problemer løses i den digitale tvilling, mens de er små og billigere at rette, og samtidig bliver modellen en fantastisk guide for teams i produktionen, der hjælper dem med at forstå hvad der skal bygges hvornår. Kompleksiteten gøres mindre og vi får alle bedre og billigere byggeri. 

I dag er det ikke science fiction, men reelle og håndgribelige beviser foreligger fra hele verden. Mahatma Metro kom i mål under budget og før tid, og det samme gjorde Chengi terminalen i Singapore og mange andre MEGA projekter. 

Deutche Bahn, der gennemfører mere end 127.000 projekter årligt, bruger et katalog af ”smarte objekter”, som basalt set er byggeriets svar på legoklodser, der allerede indeholder BIM attributter til både udførelse og drift, men også info om bæredygtighed, supply chain forhold, KPI’er fra udførelsen og montage etc. således at man allerede i designet kan inkludere forhold omkring produktions betingelser, standardisering af elementer, genbrug af objekter man VED er bygbare etc. På store prestigeprojekter bruger man en mindre grad af legoklodserne, så der er større arkitektonisk frihed og på andre en højere grad af repetitive objekter for at mindske spild, fejl og pris gennem anvendelse af gennemprøvede objekter. Frygten for grimme bygninger er med moderne facadesystemer også bragt til skamme. 

Her en 5D simulering hvor design, ressourcer, program og tidsplan samles, således at man i én digital model kan se årsag og effekt uagtet om det er økonomi, margin, risiko eller ressourcer man vil anskue alternativer og simuleringer igennem.

Smart Production

Mange af disse elementer kan produceres som præ-fab elementer. Disse fabrikker er fantastiske af flere årsager ud over at være fuldautomatiserede. De er også det bedste sted at genbruge spild. Gipsplader, der skal monteres på pladsen, kommer oftest uskåret og ikke kittet på standard mål, som skæres til og skaber spild. Når de skal monteres, skal der være overlap mellem pladerne, som bruger mere materiale, end de løsninger, der kan leveres montage-klar fra fabrikken. Samtidig er en præ-fab vægløsning det bedste sted at have overskydende materiale, da dette kan genanvendes. Altså smart produktion under samme tag mindsker ikke kun spild og leverer produkter til lavere priser, men er også mere bæredygtigt. 

Katera er et godt eksempel på en entreprenør, der bruger digitale teknologier til at lave og levere deres produkter på en anderledes måde med bæredygtighed, minimering af spild og ressourcer, samt øget profit som drivkraft:

Disse produktionsmodeller virker for præ-fab, panalised væg- og loftsløsninger og volumetric, hvor hele rum som badekabiner produceres og abteres under industrialiserede forhold. Her arbejder vi også med at forbinde materiale og robotter med vores iTWO Smart Produktion og ser fantastiske cases som MyHome, der implementerer vores Smart Production og robot teknologi i 140 fabrikker, der til sammen kan levere 1.000.000 lejligheder p.a. til ekstremt fornuftige priser og yderst bæredygtigt.   

Fælles for begge er, at en integreret værdikæde kan samle parterne om at reducere spild og ineffektivitet, i stedet for den traditionelle vandfaldsmodel, der har været i anvendelse siden pyramiderne til ingen verdens nytte som resultat. 

Det forudses, at i 2030 vil to milliarder af de fem milliarder, der bor i byerne, leve under fattigdomsgrænsen. Det betyder, at vi er nødt til at bygge en by til en million mennesker om ugen til en pris på under $10.000,- per familie. Manglen på offentlig boligbyggeri, der lever op til disse kriterier, kan kun afhjælpes med teknologi og involvering af brugernes egne ressourcer, som det er set i Sydamerika, som advokere for et standardiseret og præ-fabrikeret system, som del af et åbent eco-system.

Nedenfor et billede fra Mexico hvor præ-fab og brugerinvolvering mødes for at levere klassiske duplex etagehuse kendt fra området, men med nye teknikker og involvering.

MB Mexico.png

Det er vores klare holdning, at man kan skabe profit ved at gøre godt, og at det er OK at skabe profit på denne rejse, da profit er kilden til innovation og derved større bærdygtighed. Jeg er stolt af at være del af en virksomhed, der går forrest her, og vi byder alle i branchen velkommen til at spille med. 


 

Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri

Anne Simone Nielsen  Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording  Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup  MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager