Undervisning for brugere

Undervisning for administratorer

 Byggeweb Projekt – Bruger

 • Principperne bag Byggeweb Projekt.....................4:05
 • Projektwebbens opbygning.................................14:27
 • Filflow og –status.................................................18:52
 • Download og preview...........................................27:01
 • Søgning................................................................31:36
 • Redigering............................................................35:15
 • Notificering...........................................................39:01

Byggeweb Projekt – Administrator

 • Rettighedsoverblik................................................3:47
 • Oprettelse af projekt.............................................7:52
 • Arbejdsområdet..................................................10:05
 • Udgivelsesområdet.............................................15:01
 • Fordelingsområdet..............................................18:57
 • Brugere og rettigheder.........................................21:58
 • Versionssæt.........................................................28:08
 • Historik.................................................................31:38