Aflevér digitalt og minimér ressourceforbruget

Driftsfasen udgør langt den største del af omkostningerne ved et byggeri, så det er vigtigt at byg- og driftsherre fra starten stiller krav til kvaliteten af de informationer, der modtages fra entreprenører ved aflevering.

Byggeweb Digital Aflevering sikrer effektiv og systematiseret indsamling af driftsoplysninger. Løbende indsamling af data gør det muligt at stille krav til udførende og leverandører og derved tilsikre en høj kvalitet i det afleverede materiale. Forsinkelser i afleveringsprocessen undgås, og alt driftsmateriale ligger klart ved afleveringsfristen. Byg- eller driftsherre bliver således klar til at anvende og drifte bygningen med det samme.

 

Har du brug for hjælp til Byggeweb Digital Aflevering?

Besøg RIB SupportCenter


RIB Byggeweb Digital Aflevering

 

Fordele ved Byggeweb Digital Aflevering

 ✔  Overblik og effektiv indsamling af informationer

✔   Direkte besparelser og væsentligt reduceret tidsforbrug 

✔   Reduktion af potentielle misforståelser og uoverensstemmelser

✔   Veldokumenteret og sikkert datagrundlag ved både 1 og 5 års eftersyn


Tag stilling fra start

Når data lagres digitalt får du ingen tykke ringbind og flyttekasser, men derimod et overskueligt, systematiseret og veldokumenteret driftsmateriale. Når der bliver taget stilling til den efterfølgende drift og vedligehold fra start, er det lettere for alle parter at producere og levere det ønskede materiale.

Derudover bliver det nemmere at dokumentere fejl og mangler ved 1 og 5 års eftersyn. Med Byggeweb Digital Aflevering sikres en vellykket overdragelse af det færdige byggeri.

Projektets data er "levende" fordi afleveringen er databasebaseret. Dermed er jeres data struktureret til anvendelse i digitale drifts- og vedligeholdelsesløsninger.


 

Proces i Byggeweb Digital Aflevering

1. Dataprioritering

I den første fase prioriteres data til brug for opsætning af den digitale aflevering. Det er også her, bygherre/driftsherre kan tage stilling til, hvad data skal bruges til, og derigennem stille de rette krav til de data, der skal leveres.

2. Opsætning

Her opsættes den digitale aflevering med arealer, brugere og bygningsdelskort, således at alt er forberedt, når entreprenøren skal aflevere de forskellige informationer om bygningsdelene.

3. Indtastning

I denne fase begynder den egentlige aflevering, da entreprenører og leverandører nu begynder at indtaste oplysninger vedrørende drift og vedligehold på de ønskede bygningsdele.

4. Efterbehandling

Når kvalificerede fagfolk har gennemgået de indtastede informationer, valideres og struktureres entreprenørernes anbefalinger, hvorved der skabes en egentlig driftsplan, der kan tages direkte i brug af driftsorganisationen.

5. Overlevering

Når driftsplanen er sat op, overdrages den til driftspersonalet, der samtidig får grundig undervisning i at anvende iTWOfm.

 

Relaterede produkter


Ring +45 35 245 250

Hør hvordan Byggeweb Digital Aflevering kan skabe værdi i dit byggeprojekt

Har du brug for hjælp til Digital Aflevering?
Besøg RIB SupportCenter eller kontakt
os via chatten i bunden af siden