Samarbejde og kommunikation er nøglen til succes i et byggeprojekt

Byggebranchen har i de seneste år taget godt imod digitale værktøjer, som forbedrer projekternes kommunikation og effektivitet, men der er fortsat behov for at optimere processerne.

 

Byggeweb Insight binder processer og personer sammen et sted, og skaber større transparens og bedre samarbejde på tværs af parterne. God kommunikation og veldefinerede processer skaber et godt samarbejde og dermed et vellykket byggeprojekt. Ofte er der mange processer i et byggeprojekt og mange forskellige parter, som skal arbejde sammen, men der mangler et samlet overblik. Spørgsmål som "hvad blev der egentlig aftalt?", "hvor kan jeg finde dokumentation?" og "hvem gjorde hvad hvornår?" skaber fejl, misforståelser og tab af produktivitet. Det har økonomiske konsekvenser i form af forsinkelser, ressourcespild og budgetoverskridelser.


Sådan styrker du kommunikationen og samarbejdet i dit byggeprojekt med Byggeweb Insight

1-tal-01.png

Start med at definere din projektorganisation ved at tildele alle parter roller og ansvar. På den måde bliver alle relevante parter tilknyttet projektet og kommunikationsvejene imellem dem fastlagt. Det skaber styring og sikrer effektiv kommunikation igennem projektet.

2-tal-01.png

Vælg hvilken proces du vil udføre. Alle processer i Byggeweb Insight er baseret på 'best practice' standarder, som har et klart formål og det er genkendeligt når processen udføres ens hver gang. Det er med til at forenkle, effektivisere og optimere dine processer.

3-tal-01.png

Byggeweb Insight styrer processen indenfor de aftalte rammer i projektet og sikrer målrettet kommunikation parterne imellem. Mange processer har tidsmæssige og økonomiske konsekvenser, og derfor skal processerne dokumenteres og forankres i projektet.


Fordele ved Byggeweb Insight

 

✔ Et værktøj - mange muligheder

Du kan bruge Byggeweb Insight til mange typer af processer fx. tekniske forespørgsler, tilsyn, projekteringsspørgsmål og bygherrebeslutninger.
 

✔ Praktisk implementering af IKT-aftalen

Byggeweb Insight afspejler IKT-aftalen indenfor de fastlagte rammer for samarbejdet. Det er dermed en praktisk implementering af IKT-aftalen, hvor kontraktuelle snitflader respekteres. 
 

✔ Roller og ansvar i din projektorganisation

Få et samlet overblik over alle parter, som deltager i byggeprojektet, deres roller og hvilket ansvar de har. 
 

✔ Forenklet og målrettet kommunikation

Når kommunikationen forenkles og målrettes de forskellige parter, har alle et bedre overblik over processen. Hvem er involveret, hvem træffer beslutningen, hvor begynder processen og hvornår er relevante personer informeret.

 

✔ Én samlet opgaveliste

Med Byggeweb Insight får du én samlet opgaveliste med alle de opgaver, som du har ansvar for eller er involveret i. Du kan følge status og bliver adviseret, når du skal handle på en opgave eller hvis en deadline er overskredet. 


✔ Procesunderstøttelse og sporbarhed

Der sikres langt bedre procesunderstøttelse, når processerne er veldefinerede og samlet et sted. Du får også fuld sporbarhed og dokumentation.
 

✔ Et godt fundament for samarbejdet

Byggeweb Insight er med til at sikre gode processer, god kommunikation og godt samarbejde igennem byggeprojektet. 


Relaterede produkter


Ring +45 35 245 250

Hør hvordan Byggeweb Insight kan skabe værdi for dit byggeprojekt

Har du brug for hjælp til Byggeweb Insight?
Besøg vores Help Center eller kontakt
os via chatten i bunden af siden