Samarbejde og kommunikation er nøglen til succes i et byggeprojekt

Byggebranchen har i de seneste år taget godt imod digitale værktøjer, som forbedrer projekternes kommunikation og effektivitet, men der er behov for at optimere processerne i byggeriet.
RIB er på trapperne med Byggeweb Insight, som netop vil imødekomme disse behov.

 

Der er mange processer og workflows i et byggeprojekt med mange forskellige parter, som skal arbejde sammen. Men ofte er processerne ikke integreret eller forankret i projektorganisationen og der mangler et samlet overblik. Spørgsmål som "hvad blev der egentlig aftalt?", "hvor kan jeg finde dokumentation?" og "hvem gjorde hvad hvornår?" skaber fejl, misforståelser og tab af produktivitet. Det har økonomiske konsekvenser i form af forsinkelser, ressourcespild og budgetoverskridelser.

Byggeweb Insight binder processer og personer sammen ét sted. Det skaber større transparens og bedre samarbejde på tværs af projektet og imellem parterne. Byggeweb Insight sætter ikke blot strøm på formelle og uformelle processer i projektet, men skaber en integreret collaboration løsning. Byggeweb Insight er med til at sikre god kommunikation, veldefinerede processer og godt samarbejde - og det skaber et vellykket byggeprojekt.


Sådan styrker du kommunikationen og samarbejdet i dit byggeprojekt med Byggeweb Insight

1-tal-01.png

Start med at definere din projektorganisation ved at tildele alle parter roller og ansvar. På den måde bliver alle relevante parter tilknyttet projektet og kommunikationsvejene imellem dem fastlagt. Det skaber styring og sikrer effektiv kommunikation igennem projektet.

2-tal-01.png

Vælg hvilken proces du vil udføre. Alle processer i Byggeweb Insight er baseret på 'best practice' standarder, som har et klart formål og det er genkendeligt, når processen udføres ens hver gang. Det er med til at forenkle, effektivisere og optimere dine processer.

3-tal-01.png

Byggeweb Insight styrer processen indenfor de aftalte rammer i projektet og sikrer målrettet kommunikation parterne imellem. Mange processer har tidsmæssige og økonomiske konsekvenser, og derfor skal processerne dokumenteres og forankres i projektet.


Fordele ved Byggeweb Insight

 

✔ Et værktøj - mange muligheder

Du kan bruge Byggeweb Insight til mange typer af processer fx. tekniske forespørgsler, tilsyn, projekteringsspørgsmål og bygherrebeslutninger.
 

✔ Én samlet opgaveliste

Med Byggeweb Insight får du én samlet opgaveliste med alle de opgaver, som du har ansvar for eller er involveret i. Du kan følge status og bliver adviseret, når du skal handle på en opgave eller hvis en deadline er overskredet. 
 

✔ Forenklet og målrettet kommunikation

Når kommunikationen forenkles og målrettes de rette parter, har alle et bedre overblik over processen. Hvem er involveret, hvem træffer beslutningen, hvor begynder processen og hvornår er relevante personer informeret.
 

✔ Gennemsigtighed

Byggeweb Insight skaber gennemsigtighed i processerne. Det betyder, at alle parter får bedre betingelser, da den enkelte har et samlet overblik og ved nøjagtigt, hvad der skal gøres og hvornår. 

 

✔ Dokumentation og sporbarhed

Alle parter får fuld dokumentation og sporbarhed af alle beslutninger og handlinger. Det er nemt at gå tilbage og se hvilken information, som lå til grund for en beslutning. Fx at X skulle svare inden X dato, ellers vil det koste X kr. i projektændringer.  
 

✔ Praktisk implementering af IKT-aftalen

Byggeweb Insight afspejler IKT-aftalen indenfor de fastlagte rammer for samarbejdet. Det er dermed en praktisk implementering af IKT-aftalen, hvor kontraktuelle snitflader respekteres. 
 

✔ Roller og ansvar i din projektorganisation

Få et samlet overblik over alle parter, som deltager i byggeprojektet, deres roller og hvilket ansvar de har. Det skaber styring og effektiv kommunikation. 


✔ Procesunderstøttelse

Der sikres langt bedre understøttelse af både formelle og uformelle processer, når processerne er veldefinerede og samlet et sted. 

 


Relaterede produkter


Ring +45 35 245 250

Hør hvordan Byggeweb Insight kan skabe værdi for dit byggeprojekt

Har du brug for hjælp til Byggeweb Insight?
Besøg RIB SupportCenter eller kontakt
os via chatten i bunden af siden