Spar tid, ressourcer og print med digitalt udbud

Når udbudsmaterialet målrettet distribueres direkte til tilbudsgiverne og tilbud afgives digitalt, sparer det tid og ressourcer.

Erfaringerne viser, at udbudsomkostningerne kan reduceres med op til 90% ved at give de bydende online adgang til udbud via RIB’s platform. 

Hele forløbet fra udbudsbeskrivelsen til licitationen af de indkomne tilbud bliver langt mere effektivt. Materialet samles ét sted, tilbudsgivere adviseres automatisk om ændringer og kan selv downloade og printe den del af materialet, de har brug for. Nogle typer af udbud tillader endvidere tilbudsgivernes underleverandører at downloade materiale.

Ingen miskommunikation, intet tidsspilde.

Her kan du se alle offentlige udbud, der p.t. kører i Byggeweb Udbud og downloade udbudsmateriale.

Har du brug for hjælp til Byggeweb Udbud? 

Besøg vores Help Center


Vores kunder fortæller...

Vores kunder forklarer om fordelene ved at bruge Byggeweb Udbud. Læs nogle konkrete
cases, og find ud af, hvordan RIB's løsninger har hjulpet med at løse store udfordringer for virksomhederne. 

CASE St. Olavs Hospital om Byggeweb Udbud

CASE
St. Olavs Hospital om Byggeweb Udbud

CASE Kystdirektoratet om Byggeweb Udbud

CASE
Kystdirektoratet om Byggeweb Udbud


Fordele ved Byggeweb Udbud

 


✔  Enkel og sikker metode

RIB indestår for, at Byggeweb Udbud overholder gældende love. Offentligt udbudsmateriale kan i overensstemmelse med Udbudsloven straks tilgås fra RIB's website.  
 

✔  Specifikke afleveringskrav

Udbudsgiver kan specificere de afleveringskrav, som tilbud skal opfylde, før de kan afleveres. Det er også muligt at give underleverandører adgang til at se og downloade udbudsmateriale og rettelsesblade.
 

✔  Ingen ekstra software

RIB's viewer gør det muligt at se og printe mere end 400 forskellige formater uden at åbne dem i et særligt program. Så er der ikke behov for ekstra software.
 

✔  Print af udbudsmateriale

Der kan laves en samlet printbestilling af alt udbudsmateriale hos en printleverandør direkte via systemet. 

 


✔  Rettidige tilbud

Tilbudsgivere notificeres ved alle ændringer og løbende inden fristens udløb, og spørgsmål kan stilles og besvares i Byggeweb Udbud. Det sikrer rettidighed og kvalitet.
 

✔  Bedømmelse og resultat

Udbudsgiver kan bedømme og kommentere hvert tilbud, hvilket muliggør nem grovsortering af de indkomne tilbud. Når udbuddet er afsluttet, udmeldes resultatet direkte til alle deltagere. 
 

✔  Fuld dokumentation

Der er fuld sporbarhed og dokumentation af alle handlinger igennem hele udbuds-processen. Og når udbuddet er afsluttet, arkiverer vi det for jer i seks år - kvit og frit!
 

✔  Lige vilkår og anonymitet

Det er muligt at gennemføre udbud med fuld anonymitet, eksempelvis ved arkitekt-konkurrencer.

 

 

Introduktion til Byggeweb Udbud

Denne korte introduktionsvideo viser hvordan du, som udbudsgiver, kan afholde udbud og licitation via Byggeweb Udbud.

 


Skræddersyet udbud efter dine behov

Udbudstype

Byggeweb Udbud understøtter alle typer udbud digitalt:

 • Prækvalifikation + Begrænset udbud
 • Begrænset udbud
 • Offentligt udbud
 • Underhåndsbud

 

 

Udbudsform

Byggeweb Udbud understøtter alle former for udbud:

 • Totalentreprise
 • Hovedentreprise
 • Storentreprise
 • Fagentreprise
 • Projektkonkurrence
 • Projektkonkurrence, anonymiseret
 • Rådgivningsydelser
 • Arkitektkonkurrencer
 

Udbud kan afholdes 100% digitalt, hvor både udbud og licitation gennemføres 100% digitalt, eller i kombination med f.eks. traditionel analog licitation.


Relaterede produkter


Ring +45 35 245 250

Hør hvordan Byggeweb Udbud kan skabe værdi for dit byggeprojekt