Aflevér driftsmaterialet digitalt og læg afstand til konkurrenterne

Hvordan afleverer I byggeriet, når I er færdige? Er afleveringen kun en omkostning for jer, eller skaber den værdi for jer og bygherre?

Som den fremtidsorienterede bygherre vil vide det, er gode og brugbare driftsdata yderst værdifulde for driften af det færdige byggeri, for det er i driftsfasen at langt den største investering ligger.

Faktisk viser erfaringerne, at omkring 90% af bygherrens samlede investering ligger efter byggeriets færdiggørelse.

Gode driftsdata sikrer, at byggeriet vedligeholdes korrekt, så garantibetingelserne overholdes og bygningen bevarer sin værdi i mange år fremover.


Hvordan afleverer I?

Den traditionelle aflevering af driftsmateriale i ringbind eller som "døde" pdf filer kan være en tung administrativ proces med mange gentagelser fra sag til sag. Samtidig kan der være store forskelle på, hvordan de enkelte projektledere håndterer afleveringen, hvilket øger kompleksiteten og dermed tidsforbruget.

Typisk kommer man for sent i gang, og det betyder også, at den nødvendige kvalitetssikring over for underentreprenørerne ikke foretages eller er mangelfuld. Og endelig afleveres byggeriets data i formater, der ikke kan implementeres direkte i driften, hvorfor det afleverede materiale risikerer aldrig at blive brugt.

Lyder det bekendt?

Synes I også, at aflevering af driftsdata udelukkende er forbundet med omkostninger for jer?

 

Brug afleveringen som konkurrenceparameter

Hvis I vælger at tilbyde aflevering i Byggeweb Digital Aflevering og redegør for det i jeres tilbud i forbindelse med bygherrens entreprenørudbud, skiller I jer ud fra jeres konkurrenter. Den fremtidsorienterede bygherre vil se værdien af at få alle data afleveret iht dennes behov og retningslinjer, klar til drift.

Samtidig sparer I tid ved at strømline jeres afleveringsproces på tværs af organisationen. Og afleveringsprocessen kan sættes i gang umidelbart efter kontrahering, også i relation til jeres underentreprenører, så I har mere styr på processen og har tid til løbende at kvalitetssikre det afleverede materiale inden aflevering til bygherre.

Kvalitetssikringen ligger i faste workflows i værktøjet, og I kan administrere underentreprenørernes indtastninger i ét samlet system.

 

 

Udnyt de indtastede bygningsdele igen og igen

Med Byggeweb Afleveringsdatabase kan I nemt genbruge bygningsdelskort fra én aflevering til den næste. 

I kan overføre jeres data direkte til en Byggeweb Digital Aflevering eller eksportere data som Excel, fil, pdf eller print.

I sparer tid og ressourcer - faktisk vurderer vi, at I kan spare op til 80% af indtastningsarbejdet ved at tilvælge afleveringsdatabasen.

Samtidig får I fuldt overblik over de bygningsobjekter, I afleverer igen og igen.

Download produktark vedr Byggeweb Afleveringsdatabase  her

Download produktark vedr Byggeweb Afleveringsdatabase her


JA TAK

Jeg vil gerne vide mere

 

                              Download brochuren her

 
 

Tryk på knappen ovenfor og udfyld kontaktformularen - så kontakter en af vores medarbejdere dig hurtigst muligt for en uforpligtende snak.


En aflevering der giver værdi - både til jer og til bygherre

Når I foretager en databasebaseret digital aflevering ved I samtidig, at det afleverede materiale kan implementeres i mange driftssystemer. Som et absolut minimum kan din bygherre trække en færdig driftsplan ud af systemet, baseret på de indtastede data.

Med Byggeweb Digital Aflevering kan I nemt inddrage byg- og driftsherre i processen, så de afleverede data afspejler dennes ønsker og behov. Og da afleveringen kan foretages løbende under udførelsen, har I fuldt styr på underentreprenørers og leverandørers ydelser.

I skaber dermed værdi for bygherre på en måde, der går langt ud over selve byggeprocessen - og det vil den fremsynede bygherre gerne betale for. I kan derfor med fordel tilbyde den digitale aflevering i forbindelse med udbudsprocessen, så I fremstår som bygherrens topprofessionelle og værdiskabende partner i byggeriet.

Dermed bliver afleveringsprocessen til en proces der er forbundet med indtjening.

 


Læs mere om porteføljen af Byggeweb løsninger