Webinar: IKT-bekendtgørelsen - hvorfor, hvad kræver det og hvordan kommer vi i gang?

De nye IKT-krav til det professionelle byggeri øger produktiviteten og minimerer risici for fejl og mangler gennem øget kommunikation. 

Webinaret er for dig, der gennemfører statsligt støttet, kommunalt støttet eller alment byggeri, nybygning såvel som om-, tilbygning og renovering. 

Ifm. IKT-bekendgørelse 118 og 119 er der kommet en række nye krav og regler som gælder for flere parter i dansk byggeri. Formålet med reglerne er, at hjælpe til besparelse og produktivitetsforøgelser, der kan påvirke byggeriets bundlinje og branchens konkurrenceevne.
 
For at sikre, at dit projekt og din virksomhed får det fulde potentiale ud af IK- bekendtgørelsen, tilbyder Byggeweb et webinar, hvori du får en gennemgang af bekendtgørelsen, de forskellige krav og hvilket værktøjer din virksomhed med fordel kan anvende, for at leve op til IKT-kravene.IKT-bekendtgørelsen - Øget produktivitet og minimeret risici for fejl og mangler 

Folketinget har ændret ”Lov om offentlig byggevirksomhed” så statsligt støttet, regionalt støttet, kommunalt støttet og alment byggeri pr. 1. april 2013 er omfattet af IKT-Bekendtgørelsen. Loven indeholder en række krav, der skal fremme kvalitet, innovation og produktivitet i byggeriet. 

 

Varighed

Webinaret varer 45 min.

Gratis 

Du og dine kolleger kan gratis deltage på alle vores webinarer.

Sådan foregår det

Det eneste du har brug for er en computer med lyd koblet til internettet. 

Dagen inden undervisningen modtager du en e-mail med information samt et link, der gør det muligt at se underviserens skærm. 

Spørgsmål

Det vil være muligt at stille spørgsmål undervejs. Alle spørgsmål besvares enten under sessionen, eller efterfølgende via telefon eller e-mail.

RIB har hjulpet os med at gøre IKT- kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud og ved gennemførelse af byggesager.
— Karen Dilling, Helsingør Kommune