Persondataforordning - GDPR

Persondataforordningen, Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 for beskyttelse af persondata (General Data Protection Regulation), består af en række EU-vedtagne regler, der skal beskytte persondataoplysninger i EU. Det sker gennem en række skærpelser, der stiller nye og mere omfattende krav til hvordan data håndteres. Persondataforordningen er gældende for alle lande, der er medlem af EU, og vil fungere som primær retskilde til behandling af persondata i Danmark.

 

Hos RIB er du i trygge hænder

Hos RIB ved vi, hvor vigtigt det er, at leve op til kravene i Persondataforordningen. Når vores kunder benytter vores applikationer, bliver RIB databehandler, da vi behandler data på vegne af kunden. Rollen som databehandler tager vi meget seriøst og det er vigtigt for os, at vi lever op til alle punkter i persondataforordningen. Det er også vigtigt for vores kunder, at RIB lever op til forordningen og sikrer, at de fortsat kan bruge vores applikationer uden at komme i strid med forordningen. Med RIB som samarbejdspartner og ekstern databehandler er du i trygge hænder!

 

Krav om databehandleraftale

Når dataansvarlige benytter sig af en databehandler, skal man ifølge persondataloven indgå en skriftlig aftale med databehandleren i form af en databehandleraftale. Vi har derfor udarbejdet en databehandleraftale, der er i overensstemmelse med persondataforordningens krav til indgåelse af databehandleraftaler. På den måde er vores kunder som dataansvarlige sikre på, at deres behandling af personoplysninger lever op til forordningens krav. Formålet er at sikre, at både vores kunder og vi opererer ud fra et aftalegrundlag, der understøtter GDPR.

Vi opfordrer derfor alle vores kunder, som har en aftale med RIB, om at indgå en databehandleraftale. 

Få tilsendt RIB's databehandleraftale - klik her