”Det, du ser, er hvordan du bygger”. Dette er mantraet for en tænketank bestående af fem af Europas største entreprenører, der siden 2008 har samarbejdet om at beskrive kravene til nye innovative IKT-værktøjer – på vegne af den europæiske byggebranche. Tænketanken hedder 5D Initiative.

Visionen er at udvikle værktøjer – 5Di løsninger - til byggebranchen, der integrerer processerne fra den tidlige designfase og til bygningen er i drift – men også at udvikle processerne i byggebranchen hen mod komplet integration og transparens. Målet: at eliminere spild og levere højt kvalificerede beslutningsgrundlag til processen.

Samarbejde med IT-leverandører

De seneste år har Ballast Nedam, Royal BAM, CCC, Max Bögl og Züblin/Strabag intensiveret samarbejdet med en håndfuld globale IT-leverandører, herunder RIB. 

Parløbet giver parterne mulighed for at hjælpe hinanden med at udvikle de bedste processer og værktøjer for fremtiden, så Europas største industrielle sektor også bliver en af de mest moderne.

”Vi deler et fælles mål med byggebranchens ledende softwareleverandører: At revolutionere byggebranchen vha. 5D modellering, visualisering og Collaboration værktøjer”, siger Menno de Jonge fra Ballast Nedam.

RIB, der udbyder verdens eneste fuldt integrerede 5D-løsning til byggeriet, iTWO, er glad for samarbejdet. ”Vores tætte samarbejde med 5D Initiative’s medlemmer, som tilhører Europas førende byggevirksomheder, hjælper os som software leverandør til at møde markedets behov med vores innovative 5D software iTWO”, som Dr. Hans-Peter Sanio siger.

Perspektivet

5D Initiative arbejder løbende med at udvikle mere detaljerede og specifikke krav til byggeriets IT-værktøjer og dele dem med RIB og de øvrige teknologipartnere; Autodesk, Bentley, CCT og Tekla. Områder, der arbejdes med, omfatter bl.a. Change Management, design til fremstilling og modelbaseret beregning.

5D Initiative bliver endnu mere interessant, når det sammenholdes med Industri 4.0, den 4. industrielle revolution, der binder de virtuelle og fysiske verdener sammen med f.eks. IoT (Internet of Things), Big Data, automatisering og Integrated Engineering.

Industri 4.0 er en ny dagsorden for byggeriet; en dagsorden der drager nytte af den store viden og indsigt, Big Data giver, til proces- og produktionsoptimering. Modelbaserede data vil danne grundlag for selve produktionen, og dermed er BIM-modellen kun begyndelsen.

Hvorfor 5D?

5D Initiative beskriver forskellen på 3D, 4D og 5D som følger:

3D: Det, du ser, er HVAD du bygger. En 3D bygningsmodel er en computer model af en bygning indeholdende informationer om bygningskomponenternes beliggenhed, geometri, funktion og egenskaber (dette kaldes typisk en Building Information Model – eller BIM – model).

4D: Det, du ser, er HVORNÅR du bygger. En computer model der integrerer information om bygningskomponenter med de respektive start- og sluttidspunkter for deres opførelse.

5D: Det, du ser, er HVORDAN du bygger. En BIM model der indeholder alle procesdata, dvs. input/output data fra processer som leverancer, fremdrift, produktion, budget, omkostninger, controlling, facility management mv.).

Kilde: www.5d-initiative.eu