Social og økonomisk bæredygtighed har altid været vigtigt for Boligforeningen Søbo, som nu satser på et bæredygtigt byggeri på Bülowsvej til DGNB Guldcertificering.

Boligforeningen Søbo gør klar til at rive det tidligere AKK Industries på Bülowsvej ned til fordel for nye boliger i det blomstrende beboelseskvarter i Sønderborg, hvor 50 boliger bestående af 12 rækkehuse og 38 lejligheder skal opføres. Det samlede areal kommer til at blive mellem ca. 4600 og 5750 kvm og byggesummen på 105 mio. kr.

Søbo satser på DGNB Guldcertificering

Med det nye projekt ønsker Søbo at fremme den miljømæssige bæredygtighed samt at arbejde aktivt for, at Sønderborg kommunes mål om at være CO2 neutral i 2029 opnås. I forbindelse med dette har Søbo valgt at hyre Kuben Management, som både bygherrerådgiver og konsulent i forhold til at få byggeriet guldcertificeret for bæredygtighed efter DGNB-kriterierne, hvilket skal ske i samarbejde med de tekniske rådgivere fra Blaavand & Hansson, som har fået til opgave at detailprojektere og sende arbejdet i udbud blandt entreprenører og styre byggeriet efterfølgende.

Det glæder os hos RIB, at flere bygherrer i byggebranchen tager ansvar for at nedsætte CO2 udslippet og mindske ressourcetrækket, hvilket skubber branchen i den rigtige retning i forhold til at inkorporer FN’s 17 verdensmål fyldestgørende. Hos RIB er vi meget stolte af at være en del af ”Bülowsvej 9 – Sønderborg” projektet, hvor vores softwareløsninger Byggeweb Projekt, Byggeweb Udbud og Byggeweb Capture anvendes med formålet om at højne produktiviteten og effektiviteten.

Vi håber, at projektet forløber godt, og at aktørerne får et optimalt udbytte af vores softwareløsninger.