DSB Ejendomme forvalter én af Danmarks største og mest varierede ejendomsporteføljer. 

Nu indgår DSB Ejendomme og RIB aftale om 5 projekter, hvor Byggeweb Projekt og Byggeweb Arkiv kommer i spil.

Med denne løsning ønsker DSB Ejendomme, at sikre ejerskab over data på deres projekter. I mange tilfælde kan vejen til vigtige dokumenter og sagsnumre være lang, men med projektweb og et digitalt arkiv er det muligt at arkivere, genfinde og håndtere den samlede mængde dokumenter og tegninger fra en byggesag langt mere effektivt. Målet for DSB ejendomme er, nemt at kunne finde tegninger, data og as build materiale ved 1 og 5 års gennemgang. Derudover skal det sikre DSB Ejendomme adgang til drift og vedligeholdelsesmateriale, så der er frit adgang til data, når driften udbydes.

Når byggesagens materiale arkiveres digitalt sikres der nem adgang, kontrol og overblik over alle data. Alt materiale, som skal anvendes i forbindelse med drift, service og bygningsændringer, er fuldt tilgængeligt. Med et veldokumenteret datagrundlag står bygherre stærkt ved både 1 og 5 års eftersyn, da alt materiale ligger i struktureret digital form med historik over alle handlinger.