Der er netop blevet afgivet tilbud på det nye 35.000 kvm. store bygningskompleks Navitas Park på De Bynære Havnearealer i Århus til 720 mio. kr. Fem hold af ingeniører, arkitekter og entreprenører har 1. marts 2010 afleveret deres forslag til, hvordan bygningskomplekset skal se ud.

Navitas Park bliver Århus' nye omdrejningspunkt for energi og innovation, og skal huse Ingeniørhøjskolen i Århus, Århus Maskinmesterskole og en afdeling af INCUBA Science Park.

Bygherrerne havde i fællesskab besluttet, at det samlede byggeri skulle udbydes gennem RIB/Byggewebs udbudportal i en totalentreprisekonkurrence med deltagelse af fem konsortier. Kuben Management er bygherrerådgiver og Morten Jørgensen fortæller: "Det har naturligvis lettet processen at gennemføre udbuddet digitalt, da udbudsmaterialet har været omfattende og vedrørt 5 store konsortier af tilbudsgivere".

I de kommende måneder vil bedømmelsesudvalget gennemgå de enkelte forslag, hvorefter vinderen offentliggøres primo juni 2010. 
Byggeriet står færdigt i 2014 og kommer til at huse mere end 2.300 studerende, undervisere, forskere og iværksættere.