IKT-lederuddannelsen har fået utrolig flotte evalueringer fra de 117 IKT-ledere, der er blevet diplomuddannet i år 2015. 

Blandt de 117 deltagere har der været arkitekter, bygherrer, entreprenører og rådgivere og den store spredning giver ifølge deltagerne et stort udbytte. 

Christa Møgelberg fra Enemærke og Pedersen udtaler: 
”Det giver en god dynamik at der er folk med forskellige projektroller, da alle ser tingene fra hver deres vinkel og kan byde ind med noget forskelligt.”

IKT-lederuddannelsen afholdes igen til år 2016 i april, september og november i Århus og København. Du har mulighed for at læse mere og allerede nu sikre dig en plads ved at klikke her. 

RIB vil gerne ønske alle de nyuddannede IKT-ledere et stort tillykke og vi glæder os til at byde nye kursister velkommen på uddannelsen i år 2016.