Hvordan får I det fulde udbytte af IKT og BIM på jeres projekter? Hvordan sikrer I, at alle projektets parter arbejder sammen om at skabe de bedste løsninger, der kan gennemføres til det aftalte budget og inden for tidsrammen?

Uanset om du er bygherre, rådgiver eller entreprenør, er der stor værdi i at integrere samarbejdet med fælles processer og værktøjer. Dermed undgår I ikke bare designfejl, misforståelser og forsinkelser, men I åbner også mulighederne op for, at I sammen skaber et endnu bedre byggeri end I havde troet muligt.

IPP - Integreret ProjektProces - er en fordanskning af konceptet IPD (Integrated Project Delivery), en ny standard for byggeriet, der spirer frem over hele kloden i disse år. IPD går helt enkelt udtrykt ud på at sikre nært samarbejde mellem parterne allerede tidligt i projektet, skabe fælles succeskriterier og understøtte samarbejdet med BIM og digitale collaboration-værktøjer.

IPP-konceptet anvendes i Danmark af konsulentvirksomheden Optimise, der integrerer viden fra alle projektets deltagere gennem øget samarbejde og transparens og understøtter projektet med en række IKT- og BIM-relaterede ydelser. Det skaber en besparelse på op til 15% af byggesummen.

Nu kan du lære selv at køre et projekt iht. til IPP konceptet. Du får alle processer og skabeloner med hjem, og du bliver klædt på til at igangsætte den næste sag efter et klart defineret roadmap. Eksperterne fra Optimise er undervisere på kurset, der køres af Byggeriets Ledelsescenter.

Læs mere om kurset her