Nyt Herlev Hospital er et af Region Hovedstadens store akuthospitaler og udbygges nu i 2 spor. Det ene spor er på i alt godt 56.000 kvm, mens det andet spor omfatter en 8.000 kvm udvidelse af en eksisterende servicebygning samt et kapel på godt 500 kvm.

Nyt Herlev Hospital har valgt at udbyde projektet i fag- og storentrepriser, og 81 tilbudsgivere er nu prækvalificeret til at deltage i tilbudsgivningen. Den samlede entreprisesum forventes at være på 1 milliard kr., og når byggeriet er på sit højeste, vil der være over 500 håndværkere på pladsen.

Hele udbuddet foregår digitalt via Byggeweb Udbud fra RIB A/S, hvor entreprenørerne har adgang til udbudsmaterialet, og det er også her, de skal aflevere tilbud ved licitation. Udbudsmaterialet indeholder 3D-modeller samt 1.500 tegninger og 1.800 dokumenter. De fleste entrepriser har licitation juni 2015. 

Byggeweb Udbud kan anvendes i hele fasen fra udbudsbeskrivelse til licitation. Når processen køres digitalt sikres det, at de rette informationer deles med tilbudsgiverne, og processen styres, således at de indkommende tilbud er i overensstemmelse med udbudsmaterialet. Samtidig sikres parterne lige vilkår, idet de afleverede tilbud ikke kan åbnes før fristens udløb, og der spares omkostninger til print og administration.