Da entreprenørkoncernen Raunstrup i 2015 påbegyndte processen med at finde en samlet IT-løsning til mangelhåndtering og kvalitetsstyring, var det med den klare målsætning, at den valgte løsning skulle give understøtte virksomhedens behov for bedre dokumentation og mere effektive KS-processer.

Efter et omhyggeligt udvælgelsesarbejde faldt valget på Byggeweb Capture.

Nu, et års tid senere, har Raunstrup anvendt Byggeweb Capture til mangelhåndtering og egenkontrol på omkring 10 mellemstore og store projekter. Virksomhedens Direktør/COO, Erik Pagaard, siger: ”Vi oplever, at vi får størst gevinst af Capture på de større sager, hvor vi får systemet sat op fra starten og har allokeret ressourcer med primært fokus på KS. Kvalitetsstyringen og mangelafhjælpningen fungerer på langt mere struktureret vis i sager, hvor processerne i Byggeweb Capture implementeres fra starten.”

Raunstrup koncernen stiller en centralt placeret medarbejder til rådighed til at hjælpe byggelederne med opsætning af systemet, så det passer til den konkrete sag. Det er netop den fleksibilitet og tilpasningsevne, Byggeweb Capture byder på, der er med til at bidrage positivt til virksomhedens kvalitetsprocesser.

”Hvis vi skal have det bedste udbytte, kræver det, at vi bruger tid på at sætte os ind i systemet – at vi gør en indsats”, siger Erik Pagaard og fortsætter, ”Det er som hjælpeværktøj på byggepladsen, at Byggeweb Capture virkelig giver værdi. Vi arbejder mere effektivt og får bedre dokumentation hele vejen igennem.”

Hvordan har det så været for medarbejderne at vænne sig til brugen af digitale værktøjer på byggepladsen? Erik Pagaard svarer: ”Eventuel IT-forskrækkethed kommer folk hurtigt over, når de først ser, at det virker. Det er jo meget nemmere end at skrive tingene ned på en seddel og så arkivere den i en mappe, og hvor var det nu, mappen var?”

”Faktisk er det overraskende at se, hvor hurtigt IT-paratheden har bredt sig på byggepladsen. Når Capture er sat ordentligt op fra starten, ser alle fordelene ved at bruge værktøjet.”

Raunstrup har også anvendt Capture Sikkerhedsrundering på en enkelt byggesag med gode resultater. Også her sparer det tid og giver overblik, og Erik Pagaard ser frem til den videre udvikling af både denne og andre funktionaliteter i Byggeweb Capture.

”Det er vigtigt for os, at vi føler, vi har haft en god dialog med RIB undervejs. Vi har fået god støtte fra vores rådgiver hos RIB. Det er rart at have en at trække på, som kan hjælpe os videre, når vi sidder fast. Vi føler også, at det feedback, vi løbende giver til RIB’s udviklingsafdeling, er værdsat og resulterer i løsningsdesign, der virker på byggepladsen.”

I Raunstrup siger man selv, at man er på et delvist implementeringsstade. Der skal køres et rul til, før værktøjet er implementeret 100%, men erfaringerne indtil nu viser, at der er gode gevinster at høste, når kvalitetsprocesserne digitaliseres med Byggeweb Capture.

--

Raunstrup blev grundlagt i 1967 og har hovedkontor i Aarhus. Virksomheden har rod i tømrerfaget, og har ca. 275 medarbejdere fordelt over 5 afdelinger i Jylland og Fyn. Raunstrup er i dag beskæftiget med både totalentrepriser, hovedentrepriser, tømreropgaver og bygningsservice.