Da regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen satte spaden i jorden den 21. februar blev Hvidovre Hospitals nye byggeri på 32.000 m2 skudt i gang. Fremtidens hospital i Hvidovre består af en fælles akutmodtagelse, en ny hjerteafdeling, en ny børneafdeling med neonatalafsnit og et barselsafsnit.

 

Hvidovre Hospital anvender flere af Byggewebs digitale løsninger, herunder Byggeweb Udbud til gennemførelse af digitale udbud. Når udbudsmaterialet målrettet distribueres direkte til tilbudsgiverne og tilbud afgives digitalt, sparer det tid og ressourcer. Derudover Byggeweb Projekt til at dele og formidle dokumenter og tegninger sikkert og effektivt fra den tidligere projektering, over udførslen og frem til driften overtager det i Byggeweb Arkiv. Byggeweb Capture anvendes til løbende at udføre kontroller og dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde samt til tekniske forespørgsler og mangelgennemgang.

 

Daniel Martinez Jacobsen - RIB A/S

Daniel Martinez Jacobsen - RIB A/S

”RIB ønsker stort tillykke med 1. spadestik til Nyt Hospital Hvidovre. Vi værdsætter vores samarbejde og glæder os til at bidrage med øget effektivisering og bedre kommunikation”, udtaler Daniel Martinez Jacobsen, District Manager hos RIB, som deltog i begivenheden, da spaden blev stukket i jorden 1. gang.

 

Fakta om byggeriet

• Ny hovedindgang for hele hospitalet

• Ny fælles akutmodtagelse (FAM)

• Ny hjerteafdeling og en ny børneafdeling

• Et nyt barselsafsnit integreret med et nyt neonatalafsnit

• 250 nye patientværelser

• 16 nye gårdhaver

• Udvidelse af parkeringskælderen

• 32.000 m2 ny hospitalsbygning

 

Det nye byggeri forventes færdigt ved udgangen af 2019 og bliver taget i brug i løbet af 2020.