Efter afholdt udbud har Region Sjælland valgt at indgå rammeaftale med RIB/Byggeweb. Aftalen er 4-årig og omfatter rådgivning om og leverance af en komplet internetbaseret projektwebløsning og et system til digitale udbud. Formålet med RIB/Byggewebs IKT-værktøjer har været at effektivisere og systematisere kommunikationen og dokumentationen af den digitale projektinformation, der løbende udarbejdes og udveksles mellem parterne i Region Sjællands bygge- og anlægsprojekter. 

RIB/Byggewebs samlede løsning understøtter IKT-bekendtgørelse nr. 118/119 af 06/02/2013.