RIB Software AG, der er RIB A/S' moderselskab, har netop offentliggjort resultaterne for regnskabsåret 2016.

  • Stærk stigning i omsætning og driftsindtægter
  • Koncernomsætningen stiger med 19,2% til 97,9 mio. Euro
  • Omsætningen på de internationale markeder stiger med 21,5% til 46,9 mio. Euro
  • iTWO key account omsætningen stiger med 73,4% til 11,1 mio. Euro
  • Indtægten fra salg af software licenser stiger med 43,8% til 28,9 mio. Euro
  • Resultatet før afskrivninger (EBITDA) stiger med 57,9% til 33,0 mio. Euro
  • Cash flow fra driften stiger med 32,1 mio. Euro til 51,5 mio. Euro (imod 19,4 mio. Euro året før)

 

Den samlede omsætning steg med 19,2% fra 82,1 mio. Euro til 97,9 mio. Euro i regnskabsåret 2016. Indtægterne fra software licenser steg med 43,8% til 28,9 mio. Euro (imod 20,1 mio. Euro året før). På key account området steg indtægten fra salg af iTWO software licenser med 73,4% til 11,1 mio. Euro (imod 6,4 mio. Euro året før). Salget af iTWO licenser på det generelle marked sted med 16,3% til 11,4 mio. Euro (imod 9,8 mio. Euro året før). Resultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 57,9% til 33 mio. Euro (imod 20,9 mio. Euro i 2015). Overskudsgraden steg til 33,7% (imod 25,5% i 2015). Pengestrømmen genereret af driften på 51,5 mio. Euro var signifikant højere end i 2015 (19,4 mio. Euro).

I de senere år, fra 2011 til 2016, har vores iTWO community og iTWO brandet nået nye højder. Vores forventninger til den næste femårs periode, fra 2017 til 2021, er positive på alle områder. Regeringer over hele verden, IT-branchen og vores kunder oplever i stadigt stigende grad fordelene ved at integrere to verdener, den virtuelle og den fysiske. iTWO står for denne Mixed Reality proces i byggebranchen. I 2017 forventer RIB koncernen en omsætning på 98 - 108 mio. Euro og en EBITDA på 28-38 mio. Euro, under forudsætning af stabile generelle markedsvilkår.

Det komplette årsregnskab kan downloades her.