Spild, fejl og mangler i byggeriet koster hvert år milliarder, hvilket har indflydelse på både industriens indtjening men også på kvaliteten i byggeriet. Der er derfor et kæmpe økonomisk potentiale i at optimere byggeprocesserne, således at fejl undgås og risici minimeres. Digitale værktøjer spiller en stor rolle i den forbindelse, hvorfor stadigt flere af byggebranchens arbejdsprocesser digitaliseres.

I juni måned slår vi dørene op til vores nye projektlaboratorium i København. iTWO 5D LAB, som det hedder, ligger på RIB's hovedadresse i Ryesgade på Nørrebro og vil danne rammerne for workshops, hvor vores kunder kan samarbejde om deres byggeprojekter. Dermed kan byggerier planlægges og udføres bedre, hurtigere og billigere. 

Ved hjælp af ultramoderne 5D teknologi og en grafisk proces, der baserer sig på en interaktiv bygningsinformationsmodel (BIM), kan der med iTWO dannes et virtuelt arbejdsmiljø, hvor bygherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører kan simulere hele byggeprojektet virtuelt, inden det bygges. Det betyder, at designfejl undgås, alle alternativer kan belyses, og konsekvensberegninger kan foretages i iTWO laboratoriet. Målsætningen er bedre byggeri til færre penge og en stærkt reduceret risikoprofil.

Vi planlægger at stille iTWO LAB til rådighed for vores kunder, hvad enten der er tale om 5D projekter eller projekter, hvor der blot er behov for en projektweb-løsning, hvor byggesagens dokumenter formidles elektronisk. I hvert tilfælde sammensættes et projektteam, der så simulerer anvendelsen af RIB’s digitale løsninger med afsæt i kundens data. Dermed kan byggeriets parter samarbejde om projektet på forhånd, således at både byggeprocessen og økonomien optimeres fra ende til anden.

Vi forventer, at laboratoriet kontinuerligt vil blive brugt til workshops på forskellige bygge- og anlægsprojekter, så snart den officielle åbning har fundet sted den 4. juni.