RIB koncernens danske datterselskab, RIB A/S, har underskrevet en historisk stor kontrakt med britiske Carillion plc om brug af RIB’s 5D BIM løsning iTWO.

Carillion, der er en førende entreprenørvirksomhed og udbyder af integrerede supportservices, vil med iTWO platformen implementere den mest avancerede webbaserede end-to-end enterprise løsning på markedet. Målet er effektiv integreret projekt- og virksomhedsledelse på tværs af hele virksomheden med iTWO’s Big Data platform som grundstamme.

Mads Bording, CEO Europe International i RIB, siger, ”Vi er glade for at endnu en ledende europæisk byggevirksomhed har valgt iTWO teknologien. Vores målsætning er at følge Carillion på vejen mod at blive en af byggebranchens mest avancerede virksomheder. Med nytænkning, nye arbejdsmetoder og ny teknologi, samt vedvarende integration af virtuelle og fysiske byggeprocesser, er vi overbevist om at Carillion er optimalt rustet til at møde branchens nutidige udfordringer i relation til digitalisering og industrialisering.”

Ignacio Llorden, Group CIO i Carillion plc, tilføjer, ”Efter en intensiv evalueringsproces, hvor vi studerede forskellige softwareløsninger, valgte vi RIB på grund af de yderst moderne og innovative processer, RIB har implementeret i iTWO 4.0, særligt 5D metodikken og den webbaserede teknologi. Set fra vores synspunkt får vi med iTWO store muligheder for at optimere vores forretningsprocesser yderligere i planlægningen og ledelsen af vores projekter. Med implementeringen af RIB’s software løsninger får vi fremragende muligheder for at øge vores konkurrenceevne og øge vores markedsposition.”

Om Carillion

Carillion er en ledende leverandør af integrerede supporttjenester og deltager i et stort antal OPP projekter. Gruppen har omfattende entreprenørkompetencer og er førende på sit område, når det gælder bæredygtighed. Carillion gruppen omsatte for omkring £5,2 milliarder GBP i 2016, har omkring 48.500 ansatte og opererer over hele Storbritannien, Mellemøsten og Canada.

Carillion har fire forretningssegmenter:

  • Supportservices – dette dækker facility management, facility services, energitjenester, forsyningstjenester, vejvedligehold, jernbanetransport, boligtjenester for fjernlokationer, og konsulenttjenester i Storbritannien, Canada og Mellemøsten.
  • Offentlig Privat Partnerskab (OPP) projekter – dette dækker investeringer i OPP projekter for offentlige administrationsbygninger og infrastruktur særligt i forsvars-, sundheds-, uddannelses-, transport- og sikringsboligsektorerne i Storbritannien og Canada.
  • Entreprenørvirksomhed i Mellemøsten – dette dækker bygge- og anlægsaktiviteter i Mellemøsten.
  • Bygge- og anlægstjenester (ekskl. Mellemøsten) – dette dækker byggeri, anlægsarbejde og udviklingsaktiviteter i Storbritannien samt udviklingsaktiviteter i Canada.