RIB Software AG, RIB’s globale hovedkontor i Stuttgart, rapporterer om et succesrigt første kvartal 2015. En markant omsætningsstigning på de internationale markeder (uden for Tyskland, Østrig og Schweiz) bevirkede, at RIB Gruppens totale omsætning steg med 46,4% til €20,2 mio. (imod €13,8 mio. i 2014). Omsætningen på de internationale markeder – herunder Danmark – steg med 136,8% til €9,0 mio, mens omsætningen på de tysktalende markeder steg med 13% til €11,3 mio. (imod €10,0 mio. i 2014).

Licensindtægterne fra iTWO 5D udviste en særligt stor stigning på 156,3% til €4,1 mio. (2014: €1,6 mio.). Stigningen fordelte sig ligeligt mellem det tyske marked (€+1,2 mio.) og de internationale markeder (€+1,3 mio.). Omsætningen fra Cloud og Software-as-a-Service med iTWO-platformen øgedes til €4,8 mio. (fra €2,0 mio. i 2014). RIB’s totale softwareomsætning øgedes med 90,2% til €9,7 mio. (imod €5,1 mio. i 2014).

Indtjeningen efter skat udgjorde €2,8 mio. i årets første tre måneder imod €1,5 mio. i 2014. Dette udgør en stigning på 86,7%. EBITDA steg med 65,7% til €5,8 mio. (fra €3,5 mio. i 2014). Dækningsbidraget steg til 28,7 imod 25,4% i 2014. Udviklingsomkostningerne sted i perioden med 26,7% til €1,9 mio. (imod €1,5 mio. det foregående år) grundet investeringerne i RIB’s Cloud udviklingsteam.

I det første kvartal afsluttede RIB 7 af de planlagte 25 Fase II/III aftaler på globalt plan. RIB er dermed på rette spor mod målet for året om at øge antallet af Fase II/III aftaler med 80%. RIB bekræfter således deres prognose for regnskabsåret om at øge omsætningen til et sted mellem €85,0 mio. og €95,0 mio. og nå en EBITDA på mellem €29,0 mio. og €36,0 mio.