Teknologivirksomheden RIB A/S, der leverer IT-værktøjer til optimering og effektivisering af byggeriet, og Optimise A/S, der rådgiver og assisterer projekter inden for IKT, BIM og integrerede processer, indgår et strategisk samarbejde, der skal skabe merværdi til byggeriet.

Samarbejdet udmønter sig dels i en helt ny praktisk IKT- og BIM-procesuddannelse, der udbydes af Byggeriets Ledelsescenter, dels i en fælles markedsrettet indsats der styrer mod projektoptimering i byggebranchen.

Sammen vil de to virksomheder kunne tilbyde et fuldt spektrum af digitale løsninger, rådgivning og konsulentydelser.

Med digitalisering er vi nået langt i retning af at forbedre projekternes kommunikation og effektivitet til stor gavn for vores branche, men der er fortsat behov for at optimere processerne for at tage det næste kvantespring mod fremtidens byggeri. Derfor har vi allieret os med Optimise, der bidrager med kompetencer som specialistkonsulenter inden for byggeriets processer, bygbarhed og BIM. Vi har en fælles vision om at skabe merværdi til byggeriet, og vi ser frem til et spændende og innovativt samarbejde med mål om at kunne bidrage med endnu mere værdi for vores fælles kunder”, siger Mads Bording, CEO Europe International i RIB.

”Der er behov for at skabe større transparens og bedre samarbejde på tværs af parterne i byggeriet, hvis branchen skal kunne levere mere byggeri for pengene. Produkter, processer og personer skal bindes sammen i en helhed, hvor alle koncentrerer sig om at perfektionere deres bidrag til projektet. Det giver kvalitet i byggeriet. RIB er markedets første valg, når det gælder IKT-værktøjer, så vi har store forventninger til vores samarbejde”, udtaler Michael Hoffman Erichsen, CEO & Co Founder i Optimise.

Den nyudviklede IPP-leder uddannelse vil klæde deltagerne på til at forandre byggeriets traditionelle processer med integrerede samarbejdsprocesser, med baggrund i anvendelsen af digitale værktøjer.

”IPP-leder uddannelsen handler om digital projekteksekvering i praksis. Vi giver deltagerne al den viden og de værktøjer, der skal til for at udøve IPP-ledelse på deres projekter.  Målet er at skabe værdi for byggeriets parter”, siger Michael Hoffman Erichsen.

IPP-leder uddannelsen udbydes af Byggeriets Ledelsescenter, som RIB er partner i. Første hold starter den 12. juni 2017.

Om Optimise A/S

Optimise A/S er et management consulting firma, der arbejder med IPP (Integreret Projekt Proces). IPP indeholder rådgivning, værktøjer og en forbedret projektproces, som giver bygherren en unik mulighed for at styre sit projekts mål inden for dets forventede krav – fra projektets start. Optimise går proaktivt ind i projektet og analyserer processer, tidsforbrug, økonomi og kvalitet. Blandt firmaets kunder ses Danmarks Tekniske Universitet, Nyt Hospital Nordsjælland, Domea, FAB, KAB, Bo-Vest, samt Billund, Gladsaxe og mange andre kommuner.