På Herlev Hospital skal der opføres et nyt nødgeneratoranlæg til 8 nødgeneratorer

Projektet udbydes i totalentreprise, mens bygningsentreprisen udbydes i en særskilt storentreprise. Udbuddet gennemføres i Byggeweb Udbud, mens parterne derefter skal samarbejde via Byggeweb Projekt.

 

Herlev Hospital blev i 2007 udpeget til at være Akuthospital og har derfor i de seneste år fået tilført en række specialer fra de øvrige hospitaler i regionen. Herlev Hospital bygger også nyt, bl.a. Nordeuropas største diabetescenter og et Kvinde-barn-center, og skaber dermed bedre rammer til fremtidens patientbehandling.

 

Patienterne er i centrum, når Region Hovedstaden de kommende år investerer 15 milliarder kroner i syv nye hospitalsbyggerier, hvoraf otte milliarder kommer fra Statens Kvalitetsfond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling. Både patienter og personale inddrages i tæt dialog med arkitekter - så personalets arbejdsgange og patienternes behov går hånd i hånd med de gode arkitektoniske løsninger.