Den oprindelige Vester Mariendal Skole er bygget i 1969. På skolen går ca. 450 elever fordelt på 0.-9. klassetrin samt ca. 35 elever i specialklasser for elever med fysiske handicap og indlæringsvanskeligheder.

Visionen med ombyggelsen er, at skabe en skole som kan tilgodese intentionerne med den nye skolereform. Skolens lokaler skal indrettes og anvendes til at tilgodese og øge elevernes læring og trivsel gennem en varierende og motiverende hverdag.

Renoveringen og ombygningen af Vester Mariendal Skole skal udføres mens skolen er i drift. Dette stiller store krav til planlægningen og udførelsen af byggeprojektet, og her vil Byggeweb Projekt være med til at sikre kommunikationen og dokumenthåndteringen.

 

”Vi er glade for, at Aalborg Kommune har valgt Byggeweb til denne store skolerenovering, som kan være med til at understøtte den digitale kommunikation på projektet”, udtaler Jørgen Klinck, District Manager, Nordjylland, RIB.

 

Fakta

AREAL: Skolens stueplan og kælderplan er på hhv. 8.498 m2 og 2.582 m2
BUDGET: 60 mio. kr.