YTWO Formative, verdens første fuldt integrerede supply chain management (SCM) løsning til ejendomsudviklingsselskaber og boligselskaber, har netop indgået sit første strategiske partnerskab med CG Gruppe AG, der er en af Tysklands førende ejendomsudviklere inden for boligbyggeri. CG Gruppen planlægger at bygge for omkring 4,7 milliarder Euro inden for de kommende fem år.

Det nystartede YTWO Formative, der har sin base i californiske Silicon Valley, har udviklet en integreret IT platform, der kan simulere konstruktions- og renoveringsprocesser virtuelt fra designfase til projektafslutning, og som kan integreres med virksomhedens planlægnings- og controlling systemer (ERP). Den cloud-baserede YTWO platform indeholder et katalog af produkter og præfabrikerede bygningsdele samt den teknologiske rygrad af softwaremoduler, der er nødvendige for at planlægge og opføre byggeriet optimalt. YTWO Formative er den første teknologi i verden, der tilbyder en fuldt digitaliseret og formativ byggeproces, hvor supply chain delen allerede integreres i den virtuelle planlægningsfase. En sådan løsning kan generere op til 30% besparelser og værdiforøgelser.

YTWO Formative tilbyder i pilotfasen strategiske partnerskaber til udvalgte klienter på de tyske, amerikanske og kinesiske markeder og planlægger herefter at rulle konceptet ud over hele verden.

RIB’s CEO Thomas Wolf, der er medstifter af YTWO Formative, siger: ”Vi har investeret mere end 1.000 mandeårs udvikling i YTWO Formative’s rammeteknologi. I februar 2017 nåede vores internationale team af softwareudviklere til et gennembrud med udgivelsen af YTWO version 1.0. Denne præstation repræsenterer byggeriets første fulde integration af design-, produktions- og supplyprocesser på én cloud-baseret platform. Med aftalen med Christopher Gröner er det nu lykkedes os at få en tysk visionær inden for boligbyggeri ombord på platformen, klar til at implementere vore teknologi”.

Mike McNamara, der er CEO for Flex og medstifter af YTWO Formative, siger om aftalen: ”Det kræver fuld integration af alle trin i byggeprocessen på virksomhedsniveau, hvis man skal overføre innovative SCM løsninger til byggebranchen. Lige fra design til projektafslutning skal end-to-end processer kunne simuleres og eksekveres med under 1% afvigelse i den fysiske udførelse. YTWO Formative har adgang til knowhow fra de 12 brancher over hele verden, hvor Flex opererer. Med det nye partnerskab med Christoph Gröner og CG Gruppen kommer vi til at samarbejde med en meget succesrig, innovativ og dynamisk tysk entreprenør, der investerer over en milliard Euro.”

Christoph Gröner, CEO for CG Gruppe AG, siger: ”En af Tysklands største politiske udfordringer – og visionen for CG Gruppen – er at bygge energivenlige boliger i høj kvalitet til overkommelige priser. Med YTWO Formative kan vi digitalisere vores processer, så logistik- og produktionsprocesserne integreres med leverandørerne allerede på planlægningsstadiet. Kort sagt hjælper YTWO Formative os med at gøre vores vision til virkelighed.”

Om YTWO Formative

YTWO Formative er en Silicon Valley-baseret, nystartet teknologivirksomhed. Virksomheden blev etableret i 2016 som et ligeværdigt joint venture mellem amerikanske Flex, der er verdens førende Supply Chain Management udbyder, og Stuttgart-baserede RIB, der er verdens førende 5D BIM enterprise software udbyder. Virksomheden har modtaget et første kapitalindskud af $120 millioner USD. YTWO Formative fokuserer i starten på markederne i USA, Tyskland og Kina, hvor virksomheden udbyder en cloud-baseret, fuldt integreret IT enterprise platform, hvormed alle de forretningsmæssige processer i forbindelse med opførelse, renovering og vedligehold af ejendomme kan planlægges, styres og udføres.

Første trin er at simulere alle processer i BIM vha. YTWO’s 5D BIM teknologi og gøre dem synlige for leverandører vha. YTWO’s datasynlighedsapplikation i planlægningsfasen i 5D (3D plus omkostninger plus tid). Andet trin involverer udførelse af de fysiske byggeprocesser med real-time kontrol og integration af alle data til brug for virksomhedens projektstyring og controlling.  

YTWO Formative’s forretningsmodel er transaktionsbaseret og virksomhedens succes afhænger således af ordreindgangen på de produkter og komponenter, der figurerer i YTWO Formative’s produktkatalog.

McKinsey Global Institute konkluderede i en undersøgelse i februar 2017, at nytænkning, nye processer og nye teknologier potentielt kan betyde besparelser på 1,5 billioner Euro i den globale byggebranche. YTWO Formative har som målsætning at yde et stort bidrag hertil.  

Læs mere om YTWO Formative her

Om CG Gruppe AG

CG Gruppen er en tysk projektudvikler med egne entreprenørkompetencer. Virksomheden, der opererer i hele Tyskland, har udviklet, eksekveret og solgt boliger og erhvervsvirksomheder i over 20 år. Virksomheden fokuserer særligt på at producere og levere nøglefærdige boligbyggerier til institutionelle investorer. Inden for det segment er CG Gruppe AG markedsleder i Tyskland.

Virksomhedens og dens 350 medarbejderes erklærede mål er at bygge fordelagtige og bæredygtige boliger i store distriktsudviklinger vha. procesmæssige og teknologiske innovationer. Virksomhedens investeringshorisont er planlagt til i alt 4,7 milliarder Euro over de næste fem år. Lige nu har CG Gruppen en projektpipeline på 2,7 milliarder Euro og er fysisk i gang med at bygge for 750 millioner Euro. Yderligere projekter til en værdi af 500 millioner Euro er allerede købt af institutionelle investorer, og virksomheden påbegynder snart byggeriet af disse .